27. februar 2012. Sednica Drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2012. godini

27. februar 2012. Sednica Drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2012. godini

Ponedeljak, 27. februar 2012.

Drugo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2012. godini

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije prof. dr Slavica Đukić Dejanović sazvala je, na zahtev Vlade Republike Srbije, Drugo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2012. godini, za ponedeljak, 27. februar 2012. godine, sa početkom u 10.30 časova.


U Zahtevu za održavanje vanrednog zasedanja određen je dnevni red:

1. Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe General Banka Srbija a.d. Beograd, Erste GCIB Finance I B.V. Amsterdam, Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd i Aik banke a.d. Niš po zaduženju Galenike a.d. Beograd;

2. Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Komercijalne banke a.d. Beograd po zaduženju Akcionarskog društva za vazdušni saobraćaj „JAT Airways" a.d. Beograd;

3. Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Unicredit Srbija a.d. Beograd za izgradnju Aneksa hangara 2, dovođenje u radnu funkciju održavanja i opravke za već osvojeni tip aviona Boeing 737 NG i opremanje u cilju osvajanja održavanja i opravke aviona tipa Airbus 320 po zaduženju „JAT-Tehnika" d.o.o. Beograd;

4. Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Hypo Alpe-Adria bank a.d. Beograd i Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd za izmirivanje obaveza
Građevinske direkcije Srbije d.o.o. Beograd, po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju stambeno-poslovnih objekata na lokaciji kasarne „Stepa Stepanović" u Beogradu;

5. Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Japan International Cooperation Agency po zaduženju Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije", Beograd;

6. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji između Republike Srbije i Evropske investicione banke „Grad Beograd most na Savi/A, Grad Beograd most na Savi/B i prilazni putevi";

7. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (EPS projekat za male hidroelektrane) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj;

8. Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu F/P 1739 između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije;

9. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za prvu fazu Paket projekta KOSTOLAC-B POWER PLANT PROJECTS između Vlade Republike Srbije kao zajmoprimca i Kineske Export-Import banke kao zajmodavca;

10. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između Vlade Republike Srbije kao zajmoprimca i Vlade Republike Azerbejdžan kao zajmodavca za finansiranje izgradnje deonica Ljig-Boljkovci, Boljkovci-Takovo i Takovo-Preljina autoputa E-763 u Republici Srbiji;

11. Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke i Narodne banke Srbije „Apeks zajam za mala i srednja preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije II/C";

12. Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora (Unapređenje objekata pravosudnih organa) između Republike Srbije i Evropske investicione banke;

13. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Japana u vezi sa Projektom za izgradnju postrojenja za odsumporavanje za termoelektranu „Nikola Tesla";

14. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan;

15. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN) u vezi sa davanjem statusa
pridruženog članstva kao etape koja prethodi članstvu u CERN-u;

16. Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope o finansiranju projekta „Obrazovanje za socijalnu inkluziju";

17. Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u Akcionom programu za celoživotno učenje (2007-2013);

18. Predlog zakona o potvrđivanju amandmana na čl. 1. i 18. Sporazuma o osnivanju Evropske banke za obnovu i razvoj;

19. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije;

20. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti pomorskog saobraćaja;

21. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama uz Konvenciju o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima iz 1979. godine;

22. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o teškim metalima uz Konvenciju o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima iz 1979. godine;

23. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske unije o uspostavljanju okvira za učešće Republike Srbije u operacijama Evropske unije za upravljanje krizama, sa izjavama Republike Srbije i država članica Evropske unije o odricanju od tužbi;

24. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske unije o bezbednosnim procedurama za razmenu i zaštitu tajnih podataka;


25. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o saradnji i uzajamnoj pomoći u vanrednim situacijama;

26. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o međusobnoj zaštiti poverljivih informacija i materijala razmenjenih u okviru saradnje u oblasti vojne industrije i

27. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti odbrane.

Narodna skupština je, većinom glasova narodnih poslanika, odlučila da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama od 1. do 13. dnevnog reda sednice i zajednički jedinstveni pretres o tačkama od 14. do 27. dnevnog reda sednice.

Do kraja dana, Narodna skupština vodila je i zaključila zajednički načelni i jedinstveni pretres i zajednički jedinstveni pretres o svim tačkama dnevnog reda.

Drugog dana rada, 29. februara, Narodna skupština vodila je i zaključila pretres u pojedinostima o tačkama 1, 2, 3, 4 i 5 dnevnog reda ovog zasedanja.
Pošto je Narodna skupština obavila raspravu o svim tačkama dnevnog reda, potpredsednica Narodne skupštine Republike Srbije Gordana Čomić odredila je sredu, 29. februar, sa početkom u 17 časova, kao Dan za glasanje o svim tačkama dnevnog reda Drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2012. godini.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje, 29. februara, Narodna skupština većinom glasova narodnih poslanika usvojila je svih 27 predloga zakona iz dnevnog reda ovog zasedanja.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda i odlučivanje o njima, predsednica Narodne skupštine prof. dr Slavica Đukić-Dejanović zaključila je Drugo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2012. godini.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
nedelja, 4. jun
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja