24. februar 2023. Drugo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu

24. februar 2023. Drugo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu

Petak, 24. februar 2023.

Drugo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije dr Vladimir Orlić sazvao je na zahtev 106 narodnih poslanika Drugo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu, za petak, 24. februar 2023. godine, sa početkom u 10.00 časova.


Za ovu sednicu utvrđen je sledeći dnevni red:

 1. Predlog zakona o izmenama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, koji je podnela Vlada;
 2. Predlog zakona o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza, koji je podnela Vlada;
 3. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Esvatini o kulturno-prosvetnoj saradnji, koji je podnela Vlada;
 4. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gabon u oblasti nauke, tehnologije, obrazovanja i kulture, koji je podnela Vlada;
 5. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o načinu finansiranja i izrade projektno-tehničke dokumentacije, vođenje upravnih postupaka za procenu uticaja na životnu sredinu, izdavanje lokacijskih uslova, saglasnosti i građevinske dozvole za Projekat „Hidrotehnički i bagerski radovi na uređenju kritičnog sektora za plovidbu - Ušće Drine i Save“, koji je podnela Vlada;
 6. Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Železnički koridor X u Srbiji okvirni sporazum - globalna kapija između Republike Srbije i Evropske investicione banke, koji je podnela Vlada;
 7. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Železnički koridor X u Srbiji - deonica od Beograda do Niša) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada;
 8. Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Razvoj rečne transportne infrastrukture u Srbiji B između Republike Srbije i Evropske investicione banke, koji je podnela Vlada;
 9. Predlog odluke o izmeni i dopunama Odluke o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije, koji je podnela Vlada;
 10. Izveštaj o radu za 2021. godinu i Izveštaj o sprovođenju aktivnosti iz Revidiranog Akcionog plana za poglavlje 23 - Potpoglavlje Borba protiv korupcije, koji je podnela Agencija za sprečavanje korupcije, sa Predlogom zaključka Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu od 26. decembra 2022. godine;
 11. Izveštaj o radu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za 2021. godinu, koji je podneo Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, sa Predlogom zaključka Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu od 26. decembra 2022. godine;
 12. Redovan godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2021. godinu, koji je podneo Zaštitnik građana, sa Predlogom zaključka Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova od 22. decembra 2022. godine i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu od 26. decembra 2022. godine;
 13. Redovan godišnji izveštaj Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2021. godinu, koji je podneo Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, sa Predlogom zaključka Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova od 22. decembra 2022. godine;
 14. Izveštaj o radu za 2021. godinu, koji je podnela Agencija za sprečavanje korupcije, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava od 16. decembra 2022. godine;
 15. Izveštaj o radu Agencije za energetiku za 2021. godinu, koji je podnela Agencija za energetiku Republike, sa Predlogom zaključka Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku od 4. novembra 2022. godine;
 16. Izveštaj o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2021. godinu, koji je podnela Komisija za zaštitu konkurencije, sa Predlogom zaključka Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku od 4. novembra 2022. godine;
 17. Izveštaj o radu Fiskalnog saveta za 2021. godinu, koji je podneo Fiskalni savet, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava od 24. oktobra 2022. godine;
 18. Izveštaj o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine, koji je podnela Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava od 11. oktobra 2022. godine;
 19. Izveštaj o sprovedenom monitoringu za 2021. godinu, koji je podnela Kancelarija za javne nabavke, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava od 11. oktobra 2022. godine;
 20. Izveštaj o radu Državne revizorske institucije za 2021. godinu, koji je podnela Državna revizorska institucija, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava od 4. oktobra 2022. godine;
 21. Izveštaj o radu Komisije za kontrolu državne pomoći za 2021. godinu, koji je podnela Komisija za kontrolu državne pomoći sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava od 29. septembra 2022. godine;
 22. Godišnji izveštaj Komisije za hartije od vrednosti za 2021. godinu, koji je podnela Komisija za hartije od vrednosti, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava od 29. septembra 2022. godine;
 23. Izveštaj o radu za 2021. godinu, koji je podnela Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) sa Predlogom zaključka Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije od 24. novembra 2022. godine;
 24. Predlog kandidata za izbor direktora Agencije za sprečavanje korupcije, koji je podnela ministar pravde;
 25. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa PUPS – Solidarnost i pravda i
 26. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS).
Narodni poslanici prihvatili su predlog dr Vladimira Orlića da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama od 1. do 26. dnevnog reda sednice.

U nastavku sednice, Narodna skupština započela je zajednički i jedinstveni pretres, a predložene zakone i izveštaje obrazložili su predstavnici predlagača, ministarka pravde Maja Popović, potpredsednik Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, ministar informisanja i telekomunikacija dr Mihailo Jovanović, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović, zamenica zaštitnika građana Jelena Stojanović, predsednik Saveta državne revizorske institucije dr Duško Pejović, predsednik Upravnog odbora Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge Dragan Kovačević, predsednik Komisije za zaštitu konkurencije Nebojša Perić, direktor Kancelarije za javne nabavke Sandra Damčević, predsednik Komisije za kontrolu državne pomoći Vladimir Antonijević i zamenica predsednice Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki Vesna Gojković Milin.

Do kraja dana Narodna skupština je vodila zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama od 1. do 26. dnevnog reda sednice.

Drugog dana rada, 25. februara, Narodna skupština nastavila je i do kraja dana vodila zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama od 1. do 26. dnevnog reda sednice.

Trećeg dana rada, 27. februara 2023. godine, Narodna skupština započela je raspravu, u pojedinostima, o Predlogu zakona o izmenama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.

U toku sednice, predsednik Narodne skupštine dr Vladimir Orlić pozdravio je, u svoje i u ime narodnih poslanika, studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji su pratili deo sednice Narodne skupštine sa galerije velike sale.

Do kraja dana, Narodna skupštna obavila je raspravu u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu, u načelu i u pojedinostima, o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsedavajući sednici, predsednik Narodne skupštine dr Vladimir Orlić odredio je ponedeljak, 27. februar 2023. godine sa početkom u 15.00 časova, kao Dan za glasanje o svim tačkama dnevnog reda Drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje, 27. februara 2023. godine, Narodna skupština usvojila je većinom glasova narodnih poslanika Predlog zakona o izmenama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.

Takođe, Narodna skupština usvojila je i Predlog zakona o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Esvatini o kulturno-prosvetnoj saradnji, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gabon u oblasti nauke, tehnologije, obrazovanja i kulture, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o načinu finansiranja i izrade projektno-tehničke dokumentacije, vođenje upravnih postupaka za procenu uticaja na životnu sredinu, izdavanje lokacijskih uslova, saglasnosti i građevinske dozvole za Projekat „Hidrotehnički i bagerski radovi na uređenju kritičnog sektora za plovidbu - Ušće Drine i Save“, Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Železnički koridor X u Srbiji okvirni sporazum - globalna kapija između Republike Srbije i Evropske investicione banke, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Železnički koridor X u Srbiji - deonica od Beograda do Niša) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Razvoj rečne transportne infrastrukture u Srbiji B između Republike Srbije i Evropske investicione banke i Predlog odluke o izmeni i dopunama Odluke o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije.

U Danu za glasanje Narodna skupština uvojila je o Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu za 2021. godinu i Izveštaja o sprovođenju aktivnosti iz Revidiranog Akcionog plana za poglavlje 23 - Potpoglavlje Borba protiv korupcije, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za 2021. godinu, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Narodna skupština usvojila je i Predlog zaključka povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2021. godinu, koji je podneo Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i Predlog zaključka povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2021. godinu, koji je podneo Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova,

U Danu za glasanje usvojeni su i Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Agencije za sprečavanje korupcije za 2021. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Agencije za energetiku za 2021. godinu, koji je podneo Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2021. godinu, koji je podneo Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Fiskalnog saveta za 2021. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o sprovedenom monitoringu Kancelarije za javne nabavke za 2021. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2021. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Komisije za kontrolu državne pomoći za 2021. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, Predlog zaključka povodom razmatranja Godišnjeg izveštaja Komisije za hartije od vrednosti za 2021. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) za 2021. godinu, koji je podneo Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije.

U Danu za glasanje Narodna skupština je izabrala, sa 145 glasova narodnih poslanika, Dejana Damnjanovića, diplomiranog pravnika iz Beograda, za direktora Agencije za sprečavanje korupcije, kome je predsednik Narodne skupštine dr Orlić čestitao u svoje i u ime narodnih poslanika i poželeo mu uspeh u radu.

U Danu za glasanje usvojen je i Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa PUPS – Solidarnost i pravda i Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS).

U Danu za glasanje, Narodna skupština odlučivala je o povredama Poslovnika na koje su ukazivali narodni poslanici tokom Drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu i odlučila da ni u jednom slučaju odredbe Poslovnika nisu bile povređene.

Pošto je Narodna skupština obavila odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsednik Narodne skupštine dr Vladimir Orlić zaključio je Drugo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu.


Video (14)

Petak, 24. februar 2023. | Drugo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu 24.02.2023. (I)

Petak, 24. februar 2023. | Drugo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu 24.02.2023.(II)

Petak, 24. februar 2023. | Drugo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu 24.02.2023.(III)

Petak, 24. februar 2023. | Drugo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu 24.02.2023.(IV)

Petak, 24. februar 2023. | Drugo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu 24.02.2023.(V)

Prikaži još Preostalo video snimaka: 9


Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
subota, 2. decembar
 • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar događaja