21. april 2023. Druga sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2023. godini

21. april 2023. Druga sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2023. godini

Petak, 21. april 2023.

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2023. godini

Predsednik Narodne skupštine dr Vladimir Orlić sazvao je Drugu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2023. godini, za petak 21. april 2023. godine, sa početkom u 10 časova.


Za ovu sednicu predložen je sledeći dnevni red:

 1. Predlog zakona o elektronskim komunikacijama,
 2. Predlog zakona o bezbednosti i zdravlju na radu,
 3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom,
 4. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju,
 5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije,
 6. Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP BANK NYRT, OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad i DSK BANK AD po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad,
 7. Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije“, Beograd (projekat "Transbalkanski koridor za prenos električne energije, sekcija 4 - 2x400 kV DV Bajina Bašta (RS) - Pljevlja (ME) - Višegrad (BiH)"),
 8. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o socijalnoj sigurnosti,
 9. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat razvoja lokalne infrastrukture i institucionalnog jačanja lokalnih samouprava) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj,
 10. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu br. CRS 1024 01 C između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca,
 11. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i nauke,
 12. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za doktore medicine, doktore stomatologije i arhitekte u kontekstu Centralno-evropskog Sporazuma o slobodnoj trgovini, sa Aneksom I, Aneksom II i Aneksom III,
 13. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju na Zapadnom Balkanu,
 14. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o slobodi kretanja sa ličnim kartama na Zapadnom Balkanu,
 15. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, koji je podnela Vlada
 16. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju,
 17. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Austrije o vojnoj saradnji,
 18. Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Okvirni zajam za infrastrukturu u obrazovanju Srbije između Republike Srbije i Evropske investicione banke,
 19. Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Povezane škole u Srbiji B između Republike Srbije i Evropske investicione banke,
 20. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji Zajam za likvidnost EPS-a između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj,
 21. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o osnivanju kulturno-informativnih centara u Skoplju i u Beogradu,
 22. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, medija, omladine i sporta,
 23. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Australije o socijalnoj sigurnosti,
 24. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata,
 25. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o readmisiji lica koja nezakonito borave,
 26. Predlog odluke o prestanku dužnosti sudije Ustavnog suda, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu
 27. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o rebalansu Finansijskog plana Agencije za energetiku Republike Srbije za 2023. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i
 28. Predlog zaključka povodom predstavljanja Izveštaja Evropske komisije o Republici Srbiji za 2022. godinu, koji je podnelo 11 narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije.
Narodni poslanici prihvatili su predlog dr Vladimira Orlića da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama od 1. do 28. dnevnog reda sednice.

Narodna skupština započela je zajednički načelni i jedinstveni pretres, a predložene zakone obrazložili su predstavnici predlagača, ministar informisanja i telekomunikacija dr Mihailo Jovanović, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Nikola Selaković, ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović, ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Jelena Tanasković, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović i ministarka za evropske integracije prof. dr Tanja Miščević.

Do kraja dana, Narodna skupština vodila je zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama dnevnog reda sednice.

Drugog dana rada, 25. aprila, pre prelaska na rad po dnevnom redu, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici prof. dr Jahja Fehratović, prof. dr Đorđe Pavićević, Rozalija Ekres, Milovan Jakovljević, Nikola Nešić, Strahinja Erac, Srđan Milivojević, Marina Lipovac Tanasković, mr Nenad Tomašević, Đorđo Đorđić, Zoltan Dani i prof. dr Marko Atlagić, zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodni poslanici vodili su i zaključili zajednički načelni i jedinstveni pretres o svim tačkama dnevnog reda sednice.

Trećeg dana rada, 27. aprila 2023. godine, pre prelaska na rad po dnevnom redu, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Robert Kozma, Milija Miletić, Danijela Nestorović, Radmila Vasić, Dragana Miljanić, Sanja Miladinović, Ivana Paralić, mr Nenad Tomašević, prof. dr Janko Veselinović, mr Tatjana Jovanović i Milimir Vujadinović, zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U nastavku sednice, Narodna skupština započela je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o elektronskim komunikacijama, koji je podnela Vlada.

Do kraja dana, Narodna skupština je obavila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o elektronskim komunikacijama i Predlogu zakona o bezbednosti i zdravlju na radu. Narodni poslanici započeli su i do kraja dana vodili pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom.

Četvrtog dana rada, 28. aprila 2023. godine, Narodna skupština nastavila pretres u pojedinostima Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, koji je podnela Vlada.

Do kraja dana, Narodna skupština obavila je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije.

Pošto su narodni poslanici obavili raspravu o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsednik Narodne skupštine dr Vladimir Orlić odredio je petak, 28. april 2023. godine, sa početkom u 20. 00 časova, kao Dan za glasanje o svim tačkama dnevnog reda Druge sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2023. godini.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje, 28. aprila 2023. godine, Narodna skupština usvojila je većinom glasova narodnih poslanika sledeće predloge zakona:

 1. Predlog zakona o elektronskim komunikacijama,
 2. Predlog zakona o bezbednosti i zdravlju na radu,
 3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom,
 4. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju,
 5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije,
 6. Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP BANK NYRT, OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad i DSK BANK AD po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad,
 7. Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije“, Beograd (projekat "Transbalkanski koridor za prenos električne energije, sekcija 4 - 2x400 kV DV Bajina Bašta (RS) - Pljevlja (ME) - Višegrad (BiH)"),
 8. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o socijalnoj sigurnosti,
 9. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat razvoja lokalne infrastrukture i institucionalnog jačanja lokalnih samouprava) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj,
 10. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu br. CRS 1024 01 C između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca,
 11. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i nauke,
 12. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za doktore medicine, doktore stomatologije i arhitekte u kontekstu Centralno-evropskog Sporazuma o slobodnoj trgovini, sa Aneksom I, Aneksom II i Aneksom III,
 13. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju na Zapadnom Balkanu,
 14. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o slobodi kretanja sa ličnim kartama na Zapadnom Balkanu,
 15. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, koji je podnela Vlada
 16. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju,
 17. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Austrije o vojnoj saradnji,
 18. Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Okvirni zajam za infrastrukturu u obrazovanju Srbije između Republike Srbije i Evropske investicione banke,
 19. Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Povezane škole u Srbiji B između Republike Srbije i Evropske investicione banke,
 20. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji Zajam za likvidnost EPS-a između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj,
 21. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o osnivanju kulturno-informativnih centara u Skoplju i u Beogradu,
 22. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, medija, omladine i sporta,
 23. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Australije o socijalnoj sigurnosti,
 24. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata,
 25. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o readmisiji lica koja nezakonito borave,
 26. Predlog odluke o prestanku dužnosti sudije Ustavnog suda, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu
 27. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o rebalansu Finansijskog plana Agencije za energetiku Republike Srbije za 2023. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i
 28. Predlog zaključka povodom predstavljanja Izveštaja Evropske komisije o Republici Srbiji za 2022. godinu, koji je podnelo 11 narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije.
U Danu za glasanje, Narodna skupština odlučivala je o povredama Poslovnika na koje su ukazivali narodni poslanici tokom Druge sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2023. godini i odlučila da ni u jednom slučaju odredbe Poslovnika nisu bile povređene.

Pošto je Narodna skupština obavila odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsednik Narodne skupštine dr Vladimir Orlić zaključio je Drugu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2023. godini.


Video (17)

Petak, 21. april 2023. | Druga sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2023. godini 21.04.2023. (I).

Petak, 21. april 2023. | Druga sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2023. godini 21.04.2023. (II)

Petak, 21. april 2023. | Druga sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2023. godini 21.04.2023. (III)

Petak, 21. april 2023. | Druga sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2023. godini 21.04.2023. (IV)

Petak, 21. april 2023. | Druga sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2023. godini 21.04.2023. (V)

Prikaži još Preostalo video snimaka: 12


Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2