Sreda, 18. mart 2009. - Četvrtak, 26. mart 2009.

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2009.godini

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije prof. dr Slavica Đukić-Dejanović sazvala je Drugu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2009. godini za 18. mart 2009. godine.Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije prof. dr Slavica Đukić-Dejanović sazvala je Drugu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2009. godini za 18. mart 2009. godine.

Za ovu sednicu Narodna skupština utvrdila je sledeći dnevni red:

1. Predlog zakona o zabrani diskriminacije, koji je podnela Vlada,

2. Predlog odluke o izboru predsednika Nacionalnog prosvetnog saveta, koji je
podnela narodna poslanica Nada Kolundžija i

3. Predlog odluke o izboru predsednika Saveta Narodne banke Srbije, koji je podneo
Odbor za finansije


Sednica je počela ukazivanjem na povrede Poslovnika i primedbama na regularnost glasanja u Danu za glasanje.

Tokom popodneva, Narodna skupština je vodila načelni pretres o Predlogu zakona o zabrani diskriminacije. Obrazlažući predlog tog zakona, ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić je istakao da će se njegovim usvajanjem uspostaviti sveobuhvatan sistem zaštite od diskriminacije u Srbiji, čime će se naša zemlja svrstati u red evropskih zemalja koje su takav sistem zaštite svojih građana već ustanovile.

Ministar Čiplić je rekao da je usvajanje ovog zakona neophodno radi usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije i da je uslov za belu šengen listu. Osim toga, ministar je podsetio na obavezu Srbije da poštuje međunarodne standarde i ugovore koje je ratifikovala, a koji proizlaze iz dokumenama UN i Saveta Evrope.

Do kraja dana, narodni poslanici vodili su načelni pretres o Predlogu ovog zakona.

Drugog dana rada, narodni poslanici obavili su načelni pretres Predloga zakona o zabrani diskriminacije.

Predsednica Narodne skupštine, prof. dr Slavica Đukić-Dejanović izrekla je opomene narodnim poslanicima Aleksandru Martinoviću, Zoranu Nikoliću i Ognjenu Mihajloviću.

U nastavku rada, Narodna skupština obavila je zajednički jedinstveni pretres o Predlogu odluke o izboru predsednika Nacionalnog prosvetnog saveta i Predlogu odluke o izboru predsednika Saveta Narodne banke Srbije.

Predsedavajući Nikola Novaković, potpredsednik Narodne skupštine, izrekao je drugu opomenu narodnom poslaniku Ognjenu Mihajloviću.

Trećeg dana rada, 23. marta, Narodna skupština nastavila je rad pretresom u pojedinostima 1. tačke dnevnog reda - Predlog zakona o zabrani diskriminacije.

Četvrtog dana rada, 25. marta, Narodna skupština nastavila je pretres Predloga zakona o zabrani diskriminacije u pojedinostima.

U toku sednice, zbog zloupotrebe Poslovnika, izrečene su opomene narodnim poslanicima Zoranu Krasiću, Aleksandru Martinoviću, Nikoli Saviću, Draganu Todoroviću, Jadranku Vukoviću i Vjerici Radeti.

Na kraju rasprave, za reč se javio ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić koji se osvrnuo na pojedine amandmane koji su podneti na ovaj Predlog zakona.

Pošto je Narodna skupština zaključila raspravu o Predlogu zakona o zabrani diskriminacije u pojedinostima, predsedavajuća sednici, potpredsednica Narodne skupštine Gordana Čomić odredila je četvrtak, 26. mart, sa početkom u 10 časova, kao Dan za glasanje o svim tačkama dnevnog reda Druge sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2009. godini.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje, 26. marta, Narodna skupština je usvojila u celini Predlog zakona o zabrani diskriminacije.

Narodna skupština je za predsednicu Nacionalnog prosvetnog saveta izabrala prof. dr Desanku Radunović, a za predsednika Saveta Narodne banke Srbije prof. dr Dejana Šoškića.

Narodna skupština je u nastavku Dana za glasanje odlučivala o povredama Poslovnika na koje su tokom sednice ukazivali narodni poslanici i odlučila da ni u jednom slučaju nisu povređene odredbe Poslovnika.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda i odlučivanje o njima, predsednica prof. dr Slavica Đukić.-Dejanović je zaključila Drugu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2009. godini.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1