Petak, 22. jul 2005.

Dodeljeni sertifikati polaznicima programa studentske prakse

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Predrag Marković dodelio je danas sertifikate polaznicima programa studentske prakse koji Narodna skupština organizuje, po treći put, u saradnji sa Misijom OEBS-a u SCG.


Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Predrag Marković dodelio je danas sertifikate polaznicima programa studentske prakse koji Narodna skupština organizuje, po treći put, u saradnji sa Misijom OEBS-a u SCG. Predsednik Marković istakao je da je za ove tri godine program prakse obavilo više od 90 studenata i najavio da će naredne godine ovaj program Narodna skupština realizovati samostalno. Program će biti volonterski za 20 studenata u oba semestra. Predsednik se zahvalio mentorima, narodnim poslanicima, predsednicima odbora koji su omogućili da se studenti na praksi upoznaju sa svim aspektima rada i najavio da će najbolji dobiti ponudu za zaposlenje u Narodnoj skupštini. Posebno se zahvalio sekretarima odbora i stručnim službama Narodne skupštine na saradnji u realizaciji programa prakse, jer «poslanici dolaze i odlaze, a stručnjaci čuvaju kontinuitet rada Narodne skupštine» zaključio je predsednik Marković.

Pored predsednika Narodne skupštine, studentima se obratila i Hanelore Valier, Šef sektora za demokratizaciju Misije OEBS-a u SCG i prodekan Fakulteta za poslovno pravo, Nebojša Šarkić.

Ove godine studentsku praksu je obavilo 25 studenata sa Fakulteta političkih nauka, Ekonomskog fakulteta, Filološkog fakulteta i Fakulteta za poslovno pravo, od kojih je 19 radilo u skupštinskim odborima, četvoro u poslaničkim grupama, jedan u kabinetu predsednika i jedan kod savetnika za ljudske resurse. Predrag Đukić, Tijana Todorović i Katarina Ristić proglašeni su za najbolje studente ovogodišnjeg programa studentske prakse.