Sreda, 23. jun 2021.

Deveta sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

Na sednici Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, održanoj 23. juna 2021. godine, članovi Odbora razmotrili su, u načelu, Predlog zakona o studentskom organizovanju i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju.


Pre prelaska na rad, narodna poslanica Marina Raguš predložila je da se dnevni red sednice dopuni sa tačkom: Predlog za održavanje Javnog slušanja u organizaciji Pododbora za informatičko društvo i digitalizaciju na temu: „Otvoreni podaci i njihova upotreba“, koje bi se održalo 9. jula 2021. godine, u Domu Narodne skupštine.

Predloge zakona obrazložio je ovlašćeni predstavnik predlagača ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić.

Nakon rasprave koja je usledila, članovi Odbora su predložili Narodnoj skupštini da prihvati predloge zakona, kao i predlog za održavanje Javnog slušanja na temu: „Otvoreni podaci i njihova upotreba“.

Sednici je predsedavo predsednik Odbora akademik Muamer Zukorlić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Samira Ćosović, Nandor Kiš, Goran Spasojević, Milijana Sakić, prof. dr Marko Atlagić, Marina Raguš, Milica Dačić, Nataša Jovanović, doc. dr Mihailo Jokić, Vladica Maričić i Nevena Đurić.Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Sreda, 23. jun 2021. | Deveta sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo 23.06.2021.