Utorak, 29. novembar 2022.

Deveta sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su na sednici od 29. novembra 2022. godine, a pre prelaska na utvrđivanje dnevnog reda sednice, na predlog predsednika Odbora većinom glasova odlučili da povuku prvu tačku predloženog dnevnog reda, odnosno, razmatranje Izveštaja o radu Agencije za sprečavanje korupcije za 2021. godinu, zbog nemogućnosti direktora Angencije da prisustvuje sednici i obrazloži Izveštaj, usled ranije preuzetih obaveza.


Na predlog predsednika Odbora Veroljuba Arsića, članovi Odbora odlučili su većinom glasova da, na osnovu člana 76. Poslovnika, obave zajednički jedinstveni pretres o tačkama 4. i 5. dnevnog reda sednice, odnosno, o davanju saglasnosti na Predlog izmena finansijskog plana Fiskalnog saveta za 2022. godinu i na Predlog finansijskog plana Fiskalnog saveta za 2023. godinu, koje je podneo Fiskalni savet.

Predsednik Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije Dejan Popović obrazložio je članovima Odbora Finansijski plan Agencije za 2023. godinu, nakon čega su članovi Odbora većinom glasova utvrdili Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2023. godinu.

Članovi Odbora utvrdili su većinom glasova i Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2023. godinu, koji je podnelo Regulatorno telo za elektronske medije, a koji je obrazložila Melina Raca, načelnica finansijske službe REM-a.

Takođe, Odbor je većinom glasova utvrdio Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2023. godinu, koji je podnela Komisija za hartije od vrednosti i koji je obrazložio Marko Janković, predsednik Komisije.

Odbor je većinom glasova dao saglasnost i na Predlog izmena finansijskog plana Fiskalnog saveta za 2022. godinu i na Predlog finansijskog plana Fiskalnog saveta za 2023. godinu, koje je podneo Fiskalni savet, a obrazložio Bojan Dimitrijević, član Saveta.

U nastavnu sednice Odbor je, u skladu sa članom 84. Poslovnika, doneo odluku o organizovanju javnog slušanja na temu predstavljanja Predloga zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu i Predloga zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2021. godine, za 4. decembar 2022. godine, sa početkom u 12 časova, u maloj sali Doma Narodne skupštine. Predsednik Odbora predložio je da se na javno slušanje pozovu svi članivi i zamenici članova Odbora, predsednici poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini, svi odbori Narodne skupštine, Vlada Republike Srbije, resorno ministarstvo, predstavnici Fiskalnog saveta, Narodne banke Srbije, Državne revizorske institucije, drugih institucija i organizacija, kao i stručna javnost i predstavnici civilnog društva.

Takođe, na sednici je odlučeno i da Odbor obrazuje Pododbor za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama Državne revizorske institucije, koji će raditi u sledećem sastavu: dr Aleksandra Tomić, predsednik i članovi Rozalija Ekres, dr Svetlana Milijić, Nikola Radosavljević i Dalibor Jekić.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Veroljub Arsić, a sednici su prisustvovali sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Miroslav Kondić, Tijana Davidovac, Dragan M. Marković, Nikola Radoslavljević, Dalibor Jekić, Miroslav Aleksić, dr Nenad Mitrović, Bojana Bukumirović, Rozalija Ekres, Nebojša Zelenović, Zoran Stojanović, dr Aleksandra Tomić, Ana Beloica i Vojislav Vujić.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Utorak, 29. novembar 2022. | Deveta sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava 29.11.2022.