Ponedeljak, 19. april 2021.

Deveta sednica Odbora za evropske integracije

Na sednici Odbora za evropske integracije, održanoj 19. aprila, članovi Odbora razmatrali su Predlog zakona o elektronskom fakturisanju, koji je podnela Vlada.


Predlog zakona obrazložila je Slavica Savičić, državni sekretar u Ministarstvu finansija.

Ovim zakonom uređuju se izdavanje, slanje, prijem, obrada, čuvanje sadržina i elementi elektronskih faktura, u transakcijama između subjekata javnog sektora, između subjekata privatnog sektora, odnosno između subjekata privatnog i subjekata javnog sektora i druga pitanja koja su od značaja za elektronsko fakturisanje.

Uspostavljanje vidljivosti biće postignuto faznim uvođenjem obaveznog, a u pojedinim slučajevima fakultativnog režima izdavanja elektronskih faktura, kao i uvođenjem obaveznog režima elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskog fakturisanja.

Kroz propisivanje obaveze elektronskog evidentiranja u sistemu elektronskih faktura postaće vidljiva svaka obaveza obračunavanja poreza na dodatu vrednost, što omogućava kontrolu i uvid u one transakcije u pogledu kojih ne postoji obaveza elektronskog fakturisanja. Na taj način, značajno će se doprineti umanjenju jaza kod poreza na dodatu vrednost i umanjenju rizika od poreske evazije, kao i povećanju uspešnosti naplate poreza.

Uvođenje elektronskih faktura u zakonodavni okvir, kao izabrana opcija, neophodno je radi harmonizacije propisa Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije, što predstavlja obavezu Republike Srbije prema SSP. Takođe, uvođenjem elektronskih faktura doprinosi se borbi protiv sive ekonomije, smanjenju poreskog jaza, olakšava se rad Poreske uprave, unapređuje se zaštita životne sredine kroz smanjenje korišćenja papirnih faktura, doprinosi se ubrzanju poslovnih procesa, kao i većoj transparentnosti i operativnosti korisnika.

Predmetnom promenom postići će se veća ušteda troškova i vremena tokom obrade elektronskih faktura, pravna sigurnost kroz borbu protiv sive ekonomije, ali i veća zaštita životne sredine kroz manje korišćenje papirnih faktura.

Članovi Odbora su jednoglasno prihvatili Predlog zakona o elektronskom fakturisanju, u načelu.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Elvira Kovač, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Milan Ilić, Ljiljana Malušić, Goran Milić, Dubravka Filipovski, Viktor Jevtović, Ana Miljanić, Stanislava Janošević, Dijana Radović, Predrag Rajić, dr Muamer Bačevac, Milan Radin, Nemanja Joksimović, Vesna Marković i Ana Pešić.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Ponedeljak, 19. april 2021. | Deveta sednica Odbora za evropske integracije 19.04.2021.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
nedelja, 5. decembar
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja