16. decembar 2019. Deveta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini

16. decembar 2019. Deveta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini

Ponedeljak, 16. decembar 2019.

Deveta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini

Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je Devetu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini za ponedeljak, 16. decembar 2019. godine, sa početkom u 10 časova.


Narodna skupština utvrdila je sledeći dnevni red:

 1. Predlog zakona o javnim nabavkama, koji je podnela Vlada;
 2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, koji je podnela Vlada;
 3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu, koji je podnela Vlada;
 4. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji je podnela Vlada;
 5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, koji je podnela Vlada;
 6. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, koji je podnela Vlada;
 7. Predlog zakona o dopunama Zakona o Carinskoj tarifi, koji je podnela Vlada;
 8. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, koji je podnela Vlada;
 9. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu, koji je podnela Vlada;
 10. Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, koji je podnela Vlada;
 11. Predlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima, koji je podnela Vlada;
 12. Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, koji je podnela Vlada;
 13. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o regulisanju duga Republike Srbije prema Slovačkoj Republici, koji je podnela Vlada;
 14. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država sa ciljem poboljšanja usaglašenosti poreskih propisa na međunarodnom nivou i primene FATKA propisa, koji je podnela Vlada;
 15. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog izvoznog kredita Vladi Republike Srbije, koji je podnela Vlada;
 16. Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd i Raiffeisen Banka a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća ,,Srbijagas'' Novi Sad, po osnovu ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin (III faza), koji je podnela Vlada;
 17. Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Autoput E-80 deonica Niš - Merdare Faza 1, između Republike Srbije i Evropske investicione banke, koji je podnela Vlada;
 18. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uzajamnom priznavanju odobrenja ovlašćenih privrednih subjekata za sigurnost i bezbednost (AEOS), koji je podnela Vlada;
 19. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmenama i dopunama, koji se odnosi na Sporazum o finansiranju, originalno potpisan 9. novembra 2016. godine između Republike Srbije i Nemačke razvojne banke „KfW”, Frankfurt na Majni i Posebnog sporazuma uz Sporazum o finansiranju, koji je podnela Vlada;
 20. Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2002. godinu, koji je podnela Vlada;
 21. Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2003. godinu, koji je podnela Vlada;
 22. Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2004. godinu, koji je podnela Vlada;
 23. Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2005. godinu, koji je podnela Vlada;
 24. Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2006. godinu, koji je podnela Vlada;
 25. Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2007. godinu, koji je podnela Vlada;
 26. Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2008. godinu, koji je podnela Vlada;
 27. Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2009. godinu, koji je podnela Vlada;
 28. Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2010. godinu, koji je podnela Vlada;
 29. Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2011. godinu, koji je podnela Vlada;
 30. Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2012. godinu, koji je podnela Vlada;
 31. Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2013. godinu, koji je podnela Vlada;
 32. Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2014. godinu, koji je podnela Vlada;
 33. Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2015. godinu, koji je podnela Vlada;
 34. Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2016. godinu, koji je podnela Vlada;
 35. Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2017. godinu, koji je podnela Vlada i
 36. Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2018. godinu, koji je podnela Vlada.
Narodna skupština prihvatila je predlog narodnog poslanika dr Aleksandra Martinovića da se obavi zajednički načelni pretres o tačkama 1–12, zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 13–19. i zajednički načelni pretres o tačkama 20–36. dnevnog reda sednice.

Narodna skupština započela je zajednički načelni pretres o tačkama 1–12. dnevnog reda, koje je narodnim poslanicima obrazložio ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević.

U toku rada, Narodna skupština je, u skladu sa članom 168. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, većinom glasova narodnih poslanika, uvrstila, kao 37. tačku dnevnog reda Devete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2019. godini, Predlog odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Do kraja dana, narodni poslanici zaključili su zajednički načelni pretres o tačkama 1-12. dnevnog reda sednice.

Drugog dana rada, 17. decembra, pre prelaska na dnevni red, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Aleksandar Šešelj, Nada Lazić, Jelena Vujić Obradović, Aleksandar Marković, prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković, Đorđe Vukadinović i Marijan Rističević zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U nastavku rada, Narodna skupština vodila je i zaključila zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 13-19. dnevnog reda sednice. Predložene akte narodnim poslanicima obrazložio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević.

Tokom dana, Narodna skupština započela je zajednički načelni pretres o tačkama od 19 – 36. dnevnog reda sednice, koje je takođe obrazložio ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević.

Trećeg dana rada, 18. decembra, Narodna skupština završila je zajednički načelni pretres o tačkama 20-36. dnevnog reda sednice i obavila i jedinstveni pretres o 37. tački dnevnog reda sednice, odnosno, Predlogu odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora.

Četvrtog dana rada, 19. decembra, pre prelaska na dnevni red, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Aleksandar Šešelj, dr Danica Bukvić, Milija Miletić, Vladimir Đurić i prof. dr Marko Atlagić, zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodna skupština je vodila i zaključila pretres u pojedinostima Predloga zakona o javnim nabavkama, koji je podnela Vlada.

Petog dana rada, 20. decembra, Narodna skupština obavila je pretres u pojedinostima Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu, Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, Predloga zakona o dopunama Zakona o Carinskoj tarifi, Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu, Predloga zakona o izmenama i dopuni Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, Predloga zakona o dopunama Zakona o prekršajima i Predloga zakona o izmenama i dopuni Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti.

Sednici je prisustvovao ministar finansija Siniša Mali.

Šestog dana rada, 23. decembra 2019. godine, Narodna skupština je, u skladu sa članom 168. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, većinom glasova narodnih poslanika uvrstila, kao tačku dnevnog reda Devete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini, Predlog Liste kandidata za izbor predsednika Komisije za kontrolu državne pomoći i Predlog liste kandidata za izbor četiri člana Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu u načelu i u pojedinostima o tačkama dnevnog reda sednice, predsedavajući sednici, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković, odredila je ponedeljak, 23. decembar 2019. godine, sa početkom u 10.30 časova, kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Devete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje, 23. decembra, Narodna skupština usvojila je Predlog zakona o javnim nabavkama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, Predlog zakona o dopunama Zakona o Carinskoj tarifi, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu, Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, Predlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima i Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti.

Narodna skupština je usvojila i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o regulisanju duga Republike Srbije prema Slovačkoj Republici, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država sa ciljem poboljšanja usaglašenosti poreskih propisa na međunarodnom nivou i primene FATKA propisa, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog izvoznog kredita Vladi Republike Srbije, Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd i Raiffeisen Banka a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća ,,Srbijagas'' Novi Sad, po osnovu ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin (III faza), Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Autoput E-80 deonica Niš - Merdare Faza 1, između Republike Srbije i Evropske investicione banke, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uzajamnom priznavanju odobrenja ovlašćenih privrednih subjekata za sigurnost i bezbednost (AEOS) i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmenama i dopunama, koji se odnosi na Sporazum o finansiranju, originalno potpisan 9. novembra 2016. godine između Republike Srbije i Nemačke razvojne banke „KfW”, Frankfurt na Majni i Posebnog sporazuma uz Sporazum o finansiranju.

Narodni poslanici usvojili su i predloge zakona o završnim računima budžeta Republike Srbije za 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. i 2018. godinu, koje je podnela Vlada.

Narodna skupština usvojila je Predlog odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu. Narodna skupština je izabrala za predsednika Komisije za kontrolu državne pomoći Vladimira Antonijevića. Izabrana su i četiri člana Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći, i to: Ljiljana Blagojević, Marko Vidaković, Dušica Đorđević i Dragan Đurđević.

U Danu za glasanje, Narodna skupština je odlučivala i o povredama Poslovnika na koje su ukazivali narodni poslanici tokom sednice i odlučila da ni u jednom slučaju odredbe Poslovnika nisu bile povređene.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda sednice, potpredsednik Narodne skupštine Veroljub Arsić zaključio je Devetu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.


Video (22)

Ponedeljak, 16. decembar 2019. | Deveta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini 16.12.2019.(I)

Ponedeljak, 16. decembar 2019. | Deveta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini 16.12.2019.(II)

Ponedeljak, 16. decembar 2019. | Deveta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini 16.12.2019.(III)

Ponedeljak, 16. decembar 2019. | Deveta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini 16.12.2019.(IV)

Utorak, 17. decembar 2019. | nastavak Devete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini 17.12.2019.(I)

Prikaži još Preostalo video snimaka: 17


Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
sreda, 29. maj
 • 11.00 - poseta učenika Ekonomsko – trgovinske škole iz Požarevca Domu Narodne skupštine (Dom Narodne skupštine, Trg Nikole Pašića 13)

Ceo kalendar događaja