21. septembar 2018. Deseto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu

21. septembar 2018. Deseto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu

Petak, 21. septembar 2018.

Deseto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je, na zahtev 157 narodna poslanika, Deseto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, za petak, 21. septembar 2018. godine, sa početkom u 10.00 časova.


Narodni poslanici utvrdili su sledeći dnevni red:

 1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je podnela Vlada;
 2. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu, koji je podnela Vlada;
 3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, koji je podnela Vlada;
 4. Predlog zakona o profesijama od posebnog interesa za Republiku Srbiju i uslovima za njihovo obavljanje, koji je podnela Vlada;
 5. Predlog zakona o potvrđivanju Hongkonške međunarodne konvencije o bezbednom i ekološki prihvatljivom recikliranju brodova, 2009, koji je podnela Vlada;
 6. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, koji je podnela Vlada;
 7. Predlog zakona o potvrđivanju Odluke Mešovitog komiteta između država EFTA i Republike Srbije broj 1/2018 o izmeni Protokola B uz Sporazum o slobodnoj trgovini između država EFTA i Republike Srbije o definiciji pojma „proizvodi sa poreklom“ i metodama administrativne saradnje i Odluke Mešovitog komiteta između država EFTA i Republike Srbije broj 2/2018 o izmeni Aneksa IV Sporazuma o slobodnoj trgovini između država EFTA i Republike Srbije o olakšavanju trgovine, koji je podnela Vlada;
 8. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kirgiske Republike o međusobnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša, koji je podnela Vlada;
 9. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije, koji je podnela Vlada;
 10. Predlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola 5 uz Sporazum o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi i Odluke Zajedničkog komiteta Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi broj 3/2015 usvojene 26. novembra 2015. o izmeni Odluke Zajedničkog komiteta Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi broj 3/2013, u vezi sa Aneksom 4 Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi (CEFTA 2006), Protokol o definiciji pojma „proizvodi sa poreklom“ i metode administrativne saradnje iz člana 14. st. 1. i 3, usvojene 20. novembra 2013. godine, koji je podnela Vlada;
 11. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike San Marino o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak, koji je podnela Vlada;
 12. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola I Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske i Protokola III o trgovini uslugama Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske, koji je podnela Vlada;
 13. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o saradnji u oblasti odbrane, koji je podnela Vlada;
 14. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Italije o olakšanju primene Evropske konvencije o međusobnom pružanju pravne pomoći u krivičnim stvarima od 20. aprila 1959. godine, koji je podnela Vlada;
 15. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Italije o olakšanju primene Evropske konvencije o ekstradiciji od 13. decembra 1957. godine, koji je podnela Vlada;
 16. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, koji je podnela Vlada;
 17. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Kazahstan o transferu osuđenih lica, koji je podnela Vlada;
 18. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Kazahstan o pružanju pravne pomoći u krivičnim stvarima, koji je podnela Vlada;
 19. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Kazahstan o izručenju, koji je podnela Vlada;
 20. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o isporukama prirodnog gasa iz Ruske Federacije u Republiku Srbiju od 13. oktobra 2012. godine, koji je podnela Vlada;
 21. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o ekonomskoj, trgovinskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Katara, koji je podnela Vlada;
 22. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Argentine o trgovini i ekonomskoj saradnji, koji je podnela Vlada;
 23. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kipra o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, koji je podnela Vlada;
 24. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o uzajamnoj zaštiti razmenjenih tajnih podataka, koji je podnela Vlada;
 25. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o kinematografskoj koprodukciji (revidirana), koji je podnela Vlada;
 26. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o trgovinsko-ekonomskoj saradnji, koji je podnela Vlada;
 27. Predlog zakona o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza, koji je podnela Vlada;
 28. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Grčke o saradnji u oblasti turizma, koji je podnela Vlada;
 29. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola iz Nagoje o pristupu genetičkim resursima i pravednoj i jednakoj raspodeli koristi koje proističu iz njihovog korišćenja uz Konvenciju o biološkoj raznovrsnosti, koji je podnela Vlada;
 30. Predlog zakona o potvrđivanju Multilateralnog sporazuma zemalja Jugoistočne Evrope o sprovođenju Konvencije o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu, koji je podnela Vlada;
 31. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana o međunarodnom drumskom prevozu, koji je podnela Vlada
 32. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o socijalnoj sigurnosti između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, koji je podnela Vlada i
 33. Predlog odluke o izboru viceguvernera Narodne banke Srbije, koji je podnela guverner Narodne banke Srbije.
Narodna skupština prihvatila je predlog narodnog poslanika dr Aleksandra Martinovića da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o svim tačkama dnevnog reda sednice.

U nastavku rada, Narodna skupština započela je zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1. do 33. dnevnog reda sednice, a predložene zakone obrazložili su predstavnici predlagača ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević i ministar finansija Siniša Mali.

Do kraja dana, Narodna skupština vodila je zajednički načelni i jedinstveni pretres o svim tačkama dnevnog reda zasedanja.

Drugog dana rada, 24. septembra, Narodna skupština nastavila je i do kraja dana zaključila zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1. do 33. dnevnog reda sednice.

Narodna skupština je u toku dana, na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, konstatovala prestanak mandata, pre isteka vremena na koje je izabran, narodnom poslaniku Ivanu Manojloviću, danom podnošenja ostavke.

Pošto je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres o tačkama 5. do 33. dnevnog reda sednice, predsedavajući sednici, potpredsednik Narodne skupština prof. dr Vladimir Marinković, odredio je utorak, 25. septembar sa početkom u 10 časova, kao Dan za glasanje o tačkama 5-33. dnevnog reda Desetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.

Dan za glasanje o tačkama 5-33. dnevnog reda sednice

Trećeg dana rada, 25. septembra, u Danu za glasanje o tačkama 5–33. dnevnog reda sednice, Narodna skupština usvojila je, većinom glasova narodnih poslanika, Predlog zakona o potvrđivanju Hongkonške međunarodne konvencije o bezbednom i ekološki prihvatljivom recikliranju brodova, 2009, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, Predlog zakona o potvrđivanju Odluke Mešovitog komiteta između država EFTA i Republike Srbije broj 1/2018 o izmeni Protokola B uz Sporazum o slobodnoj trgovini između država EFTA i Republike Srbije o definiciji pojma „proizvodi sa poreklom“ i metodama administrativne saradnje i Odluke Mešovitog komiteta između država EFTA i Republike Srbije broj 2/2018 o izmeni Aneksa IV Sporazuma o slobodnoj trgovini između država EFTA i Republike Srbije o olakšavanju trgovine, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kirgiske Republike o međusobnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije, Predlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola 5 uz Sporazum o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi i Odluke Zajedničkog komiteta Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi broj 3/2015 usvojene 26. novembra 2015. o izmeni Odluke Zajedničkog komiteta Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi broj 3/2013, u vezi sa Aneksom 4 Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi (CEFTA 2006), Protokol o definiciji pojma „proizvodi sa poreklom“ i metode administrativne saradnje iz člana 14. st. 1. i 3, usvojene 20. novembra 2013. godine, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike San Marino o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak, Predlog zakona o potvrđivanju Protokola I Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske i Protokola III o trgovini uslugama Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o saradnji u oblasti odbrane, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Italije o olakšanju primene Evropske konvencije o međusobnom pružanju pravne pomoći u krivičnim stvarima od 20. aprila 1959. godine, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Italije o olakšanju primene Evropske konvencije o ekstradiciji od 13. decembra 1957. godine, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Kazahstan o transferu osuđenih lica, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Kazahstan o pružanju pravne pomoći u krivičnim stvarima, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Kazahstan o izručenju, Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o isporukama prirodnog gasa iz Ruske Federacije u Republiku Srbiju od 13. oktobra 2012. godine, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o ekonomskoj, trgovinskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Katara, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Argentine o trgovini i ekonomskoj saradnji, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kipra o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o uzajamnoj zaštiti razmenjenih tajnih podataka, Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o kinematografskoj koprodukciji (revidirana), Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o trgovinsko-ekonomskoj saradnji, Predlog zakona o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Grčke o saradnji u oblasti turizma, Predlog zakona o potvrđivanju Protokola iz Nagoje o pristupu genetičkim resursima i pravednoj i jednakoj raspodeli koristi koje proističu iz njihovog korišćenja uz Konvenciju o biološkoj raznovrsnosti, Predlog zakona o potvrđivanju Multilateralnog sporazuma zemalja Jugoistočne Evrope o sprovođenju Konvencije o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana o međunarodnom drumskom prevozu i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o socijalnoj sigurnosti između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine.

U Danu za glasanje Narodna skupština izabrala je, sa 135 glasova narodnih poslanika, mr Draganu Stanić, na period od četiri godine, i dr Anu Ivković, na period od tri godine, za viceguvernere Narodne banke Srbije.

Četvrtog dana rada, 26. septembra, Narodna skupština započela je raspravu u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Sednici su prisustvovali ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević i ministar finansija Siniša Mali.

Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković pozdravila je u svoje ime, i u ime narodnih poslanika, predsednika Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljka Čubrilovića i članove delegacije, koji su borave u zvaničnoj poseti Narodnoj skupštini.

Do kraja dana narodni poslanici vodili su raspravu u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Petog dana rada, 27. septembra 2018. godine, a pre prelaska na rad po dnevnom redu zasedanja, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Aleksandar Šešelj, Slaviša Ristić, Milija Miletić, Jovan Jovanović, Olena Papuga, Marija Janjušević, Tatjana Macura, Neđo Jovanović, Saša Radulović, Goran Ćirić i Aleksandar Marković, zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U nastavku rada, Narodna skupština nastavila je raspravu u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Tokom sednice, Narodna skupština je, na osnovu Odluke Republičke izborne komisije i Izveštaja Odbora za administrativno-budžetska i mandatno–imunitetska pitanja, konstatovala potvrđivanje mandata narodnoj poslanici Aleksandri Jevtić, izabranoj sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE, koja je zatim položila zakletvu.

Do kraja dana narodni poslanici vodili su raspravu u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Šestog dana rada, 28. septembra, Narodna skupština nastavila je i do kraja dana zaključila raspravu u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Do kraja dana, Narodna skupština obavila je pretres u pojedinostima i o tačkama 3. i 4. odnosno o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju i Predlogu zakona o profesijama od posebnog interesa za Republiku Srbiju i uslovima za njihovo obavljanje.

Pošto je Narodna skupština obavila pretres u načelu i pojedinostima o svim tačkama dnevnog reda, predsedavajući sednici, potpredsednik Narodne skupštine Veroljub Arsić, odredio je subotu, 29. septembar, sa početkom u 10 časova, kao Dan za glasanje o tačkama 1. do 4. dnevnog reda Desetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje o tačkama 1. do 4. dnevnog reda Desetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, narodni poslanici usvojili su većinom glasova Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje Zakona na snagu u roku kraćem od osam dana, od dana njegovog objavljivanja.

Na sednici su većinom glasova usvojeni i Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu, kao i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, za koji je takođe posebno odlučeno da postoji naročito opravdani razlozi za stupanje Zakona na snagu u roku kraćem od osam dana, od dana njegovog objavljivanja.

Narodni poslanici su većinom glasova usvojili i Predlog zakona o profesijama od posebnog interesa za Republiku Srbiju i uslovima za njihovo obavljanje.

U Danu za glasanje, Narodna skupština je odlučivala i o povredama Poslovnika na koje su ukazivali narodni poslanici tokom sednice i odlučila da ni u jednom slučaju odredbe Poslovnika nisu bile povređene.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsedavajući sednici, potpredsednik Narodne skupštine Veroljub Arsić zaključio je Deseto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.


Video (22)

Petak, 21. septembar 2018. | Deseto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 21.09.2018.(I)

Petak, 21. septembar 2018. | Deseto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 21.09.2018.(II)

Petak, 21. septembar 2018. | Deseto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 21.09.2018.(III)

Petak, 21. septembar 2018. | Deseto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 21.09.2018.(IV)

Ponedeljak, 24. septembar 2018. | nastavak Desetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 24.09.2018.(I)

Prikaži još Preostalo video snimaka: 17


Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5