Ponedeljak, 12. jul 2021.

Deseta sednica Odbora za zaštitu životne sredine

Na sednici Odbora, održanoj 12. jula, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode, koji je podnela Vlada, u načelu.


Članovima Odbora Predlog zakona obrazložio je ovlašćeni predstavnik predlagača Ministarstva za zaštitu životne sredine, načelnik Odeljenja za zaštićena područja, geodiverzitet i ekološku mrežu Aleksandra Došlić.

Razlog za donošenje predloženih izmena Zakona o zaštiti prirode je potreba da se otklone određeni problemi i nedostaci koji su uočeni u dosadašnjoj primeni Zakona, obaveza usklađivanja sa odredbama Zakona o planskom sistemu Republike Srbije, kao i usklađivanja sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru. Takođe, pojedine odredbe Zakona kojima je izvršeno usklađivanje sa propisima Evropske Unije, potrebno je precizirati i otkloniti nedostatke koji su uočeni u dosadašnjoj primeni tih odredaba Zakona. U tom smislu odredbe koje se odnose na postupak Ocene prihvatljivosti za ekološku mrežu kao i odredbe o ekološkoj mreži su detaljnije razrađene i potpunije definisane, čime se jedan od najvažnijih procesa u zaštiti prirode, a to je proces uspostavljanja ekološke mreže Republike Srbije, odnosno ekološke mreže Evropske Unije, NATURA 2000, definiše u skladu sa zahtevima Direktive 92/43/EEZ o očuvanju prirodnih staništa i divljih životinjskih i biljnih vrsta i Direktive 2009/147/EZ o očuvanju divljih ptica. Još jedan od razloga za predloženim izmenama se odnosi na izgradnju malih hidroelektrana u zaštićenim područjima.

Nakon obrazloženja i iscrpne diskusije, članovi Odbora odlučili su da predlože Narodnoj skupštini da prihvati Predlog zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode a, u načelu.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora prof. dr Ljubinko Rakonjac, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora: Samira Ćosović, Tomislav Janković, Marko Parezanović, Vesna Krišanov, Mina Kitanović, Gojko Palalić, Marija Todorović, Jelena Obradović, Dragana Radinović, Aleksandar Jugović, Žarko Bogatinović i Dragan Marković.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Ponedeljak, 12. jul 2021. | Deseta sednica Odbora za zaštitu životne sredine 12.07.2021.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3
petak, 23. februar
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar događaja