21. decembar 2015. Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini

21. decembar 2015. Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini

Ponedeljak, 21. decembar 2015.

Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je Desetu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini za ponedeljak, 21. decembar 2015. godine, sa početkom u 10 časova.


Narodna skupština je utvrdila sledeći dnevni red:

1. Lista kandidata za izbor Tužioca za organizovani kriminal i Lista kandidata za izbor Tužioca za ratne zločine, koji je podnela Vlada;
2. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, koji je podnela Vlada;
3. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Leskovcu, koji je podnela Vlada;
4. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru, koji je podnela Vlada;
5. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Negotinu, koji je podnela Vlada;
6. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Čačku, koji je podnela Vlada;
7. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Prokuplju, koji je podnela Vlada;
8. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Vranju, koji je podnela Vlada;
9. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Nišu, koji je podnela Vlada;
10. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Valjevu, koji je podnela Vlada;
11. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Smederevu, koji je podnela Vlada;
12. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici, koji je podnela Vlada;
13. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Subotici, koji je podnela Vlada;
14. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Somboru, koji je podnela Vlada;
15. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu, koji je podnela Vlada;
16. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Šapcu, koji je podnela Vlada;
17. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu, koji je podnela Vlada;
18. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Kruševcu, koji je podnela Vlada;
19. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu, koji je podnela Vlada;
20. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Jagodini, koji je podnela Vlada;
21. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, koji je podnela Vlada;
22. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, koji je podnela Vlada;
23. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, koji je podnela Vlada;
24. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu, koji je podnela Vlada;
25. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Požegi, koji je podnela Vlada;
26. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu, koji je podnela Vlada;
27. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Lebanu, koji je podnela Vlada;
28. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Raški, koji je podnela Vlada;
29. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Obrenovcu, koji je podnela Vlada;
30. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Lazarevcu, koji je podnela Vlada;
31. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vladičinom Hanu, koji je podnela Vlada;
32. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Velikom Gradištu, koji je podnela Vlada;
33. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Požarevcu, koji je podnela Vlada;
34. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Užicu, koji je podnela Vlada;
35. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Ubu, koji je podnela Vlada;
36. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Gornjem Milanovcu, koji je podnela Vlada;
37. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Smederevu, koji je podnela Vlada;
38. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici, koji je podnela Vlada;
39. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vršcu, koji je podnela Vlada;
40. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu, koji je podnela Vlada;
41. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici, koji je podnela Vlada;
42. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Bačkoj Palanci, koji je podnela Vlada;
43. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Senti, koji je podnela Vlada;
44. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Bečeju, koji je podnela Vlada;
45. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu, koji je podnela Vlada;
46. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kikindi, koji je podnela Vlada;
47. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Aranđelovcu, koji je podnela Vlada;
48. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Jagodini, koji je podnela Vlada;
49. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Trsteniku, koji je podnela Vlada;
50. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu, koji je podnela Vlada;
51. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Čačku, koji je podnela Vlada;
52. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kruševcu, koji je podnela Vlada;
53. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Paraćinu, koji je podnela Vlada;
54. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, koji je podnela Vlada;
55. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji je podnela Vlada;
56. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, koji je podnela Vlada;
57. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji je podnela Vlada;
58. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je podnela Vlada;
59. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji je podnela Vlada;
60. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, koji je podnela Vlada;
61. Predlog zakona o preuzimanju obaveza Javnog Preduzeća ''Srbijagas'' Novi Sad prema privrednom društvu ''Naftna industrija Srbije a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije, koji je podnela Vlada;
62. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja) između Republike Srbije i Međunarodne banka za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada;
63. Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd, za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća ''Srbijagas'' Novi Sad po osnovu ugovora o dugoročnom kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac – Brus – Kopaonik – Raška – Novi Pazar – Tutin, koji je podnela Vlada;
64. Predlog zakona o zadrugama, koji je podnela Vlada;
65. Predlog zakona o privrednim komorama, koji je podnela Vlada;
66. Predlog zakona o centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre, koji je podnela Vlada;
67. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji, koji je podnela Vlada;
68. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije, koji je podnela Vlada;
69. Predlog zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode, koji je podnela Vlada;
70. Predlog zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, koji je podnela Vlada;
71. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti, koji je podnela Vlada;
72. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koji je podnela Vlada;
73. Predlog zakona o zaštiti zemljišta, koji je podnela Vlada i
74. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Demokratska stranka.

Narodna skupština prihvatila je predlog narodnog poslanika mr Igora Bečića da se obavi zajednički jedinstveni pretres o tačkama 1. do 53. dnevnog reda sednice, zatim zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 54. do 71. dnevnog reda sednice i zajednički načelni pretres o tačkama 72. i 73. dnevnog reda sednice.

U nastavku rada, Narodna skupština je započela zajednički jedinstveni pretres o tačkama 1. do 53. dnevnog reda sednice, koje je obrazložio predstavnik predlagača, ministar pravde Nikola Selaković.

Do kraja dana Narodna skupština obavila je zajednički jedinstveni pretres o tačkama 1. do 53. dnevnog reda sednice.

Pošto je Narodna skupština obavila zajednički jedinstveni pretres, a na osnovu člana 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, predsedavajući sednici, potpredsednik Narodne skupštine Konstantin Arsenović, odredio je ponedeljak, 21. decembar, u 18.30 časova, kao Dan za glasanje o tačkama 1. do 53. dnevnog reda Desete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje, Narodna skupština se većinom glasova od ukupnog broja narodnih poslanika izjasnila o Listi kandidata za izbor Tužioca za organizovani kriminal i izabrala, sa 139 glasova, Mladena Nenadića za Tužioca za organizovani kriminal, kome je predsednica Narodne skupštine Maja Gojković čestitala izbor i poželela uspeh i radu.

Narodna skupština se većinom glasova od ukupnog broja narodnih poslanika izjasnila i o Listi kandidata za izbor Tužioca za ratne zločine. S obzirom da nijedan kadidat nije dobio potreban broj glasova narodnih poslanika, Narodna skupština nije izabrala Tužioca za ratne zločine.

Većinom glasova narodnih poslanika usvojeni su i predlozi odluka o izboru javnih tužilaca u višim javnim tužilaštvima u Beogradu, Leskovcu, Novom Pazaru, Negotinu, Čačku, Prokuplju, Vranju, Nišu, Valjevu, Smederevu, Sremskoj Mitrovici, Subotici, Somboru, Zrenjaninu, Šapcu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu i Jagodini.

Većinom glasova narodnih poslanika Narodna skupština usvojila je i Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu i Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Takođe, većinom glasova narodnih poslanika usvojeni su i predlozi odluka o izboru javnih tužilaca u osnovnim javnim tužilaštvima u Kragujevcu, Požegi, Leskovcu, Lebanu, Raški, Obrenovcu, Lazarevcu, Vladičinom Hanu, Velikom Gradištu, Požarevcu, Užicu, Ubu, Gornjem Milanovcu, Smederevu, Sremskoj Mitroivici, Vršcu, Novom Sadu, Subotici, Bačkoj Palanci, Senti, Bečeju, Zrenjaninu, Kikindi, Aranđelovcu, Jagodini, Trsteniku, Kraljevu, Čačku, Kruševcu i Paraćinu.

U nastavku rada, Narodna skupština obavila je zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 54. do 71. dnevnog reda sednice, koje su obrazložili predstavnici predlagača, ministar privrede Željko Sertić, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srđan Verbić i ministar finansija Dušan Vujović.

Drugog dana rada, 22. decembra, pre prelaska na rad, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici dr Miroslav Marinković, Nataša Vučković i Aleksandar Jovičić zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U nastavku rada, Narodna skupština započela je zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz tačaka 72. i 73. dnevnog reda sednice, odnosno o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Predlogu zakona o zaštiti zemljišta.

Predložene zakone narodnim poslanicima obrazložio je, u ime predlagača, ministar poljoprivrede i zaštitne životne sredine prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković.

Predsedavajuća sednici, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković, pozdravila je u ime narodnih poslanika i u svoje lično ime, studente Univerziteta „Džon Nezbit“ u Beogradu, koji su pratili deo sednice sa galerije Velike sale Narodne skupštine.

Narodna skupština je obavila zajednički načelni pretres o tačkama 72. i 73. dnevnog reda sednice.

Predsedavajući sednice, potpredsednik Narodne skupštine Igor Bečić, pozdravio je u ime narodnih poslanika i u svoje ime, decu bez roditeljskog staranja iz Beograda, Niša i Aranđelovca, polaznike socijalno inkluzivnog programa „Generacija budućnosti“, koji su pratili deo sednice sa galerije Velike sale Narodne skupštine.

Do kraja rada, Narodna skupština obavila je i jedinstveni pretres o Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.

Trećeg dana rada, 23. decembra, Narodna skupština je vodila i zaključila pretres u pojedinostima o tačkama 54. do 64. dnevnog reda sednice.

Tokom sednice, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković pozdravila je, u svoje i u ime narodnih poslanika, studente Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, polaznike škole „Otvoreni parlament“, koji su sa galerije plenarne sale pratili deo sednice.

Četvrtog dana rada, 24. decembra, pre prelaska na rad, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Aleksandar Čotrić, Aleksandar Senić, Đorđe Milićević, Goran Ćirić i Ivana Stojiljković zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U nastavku rada, Narodna skupština je započela pretres u pojedinostima o tačkama 65. do 71. dnevnog reda sednice.

Tokom sednice, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković pozdravila je, u svoje i u ime narodnih poslanika, praktikante gradske opštine Čukarica, koji su sa galerije plenarne sale pratili deo sednice.

Do kraja rada, Narodna skupština je vodila i zaključila pretres u pojedinostima o predlozima zakona iz tačaka 65. do 71. dnevnog reda sednice.

Petog dana rada, 28. decembra 2015. godine pre prelaska na rad po dnevnom redu sednice, narodni poslanici minutom ćutanja odali su počast preminulom narodnom poslaniku Milanu Koraću.

U nastavku sednice, Narodna skupština započela je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Predsedavajući sednici, potpredsednik Narodne skupštine mr Igor Bečić, pozdravio je, u ime narodnih poslanika i u svoje ime, predstavnike Udruženja poljoprivrednika koji su učestvovali u pisanju Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koji su pratili deo sednice sa galerije velike sale.

Predsedavajuća sednici, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković podsetila je narodne poslanike da je na sednici Četrnaestog vanrednog zasedanja u 2015. godini Narodna skupština izabrala Zagorku Dolovac za Republičkog javnog tužioca i pozvala Dolovac da pristupi polaganju zakletve pred Narodnom skupštinom. Po polaganju zakletve, predsednica Narodne skupštine poželela joj je, u svoje i u ime narodnih poslanika, uspeh u radu .

U popodnevnom delu rada, Narodna skupština završila je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu i obavila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o zaštiti zemljišta.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu, u načelu i u pojedinostima, o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsedavajući sednici, potpredsednik Narodne skupštine mr Igor Bečić, odredio je utorak, 29. decembar 2015. godine, sa početkom u 10.00 časova, kao Dan za glasanje o preostalim tačkama dnevnog reda Desete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje, 29. decembra Narodna skupština usvojila je većinom glasova narodnih poslanika sledeće predloge zakona i odluka:

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara,
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji,
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala,
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica,
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana,
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje,
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama,
Predlog zakona o preuzimanju obaveza Javnog Preduzeća ''Srbijagas'' Novi Sad prema privrednom društvu ''Naftna industrija Srbije a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije,
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja) između Republike Srbije i Međunarodne banka za obnovu i razvoj,
Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd, za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća ''Srbijagas'' Novi Sad po osnovu ugovora o dugoročnom kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac – Brus – Kopaonik – Raška – Novi Pazar – Tutin,
Predlog zakona o zadrugama,
Predlog zakona o privrednim komorama,
Predlog zakona o centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre,
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji,
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije,
Predlog zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode,
Predlog zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis,
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti,
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu,
Predlog zakona o zaštiti zemljišta, i
Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.

U Danu za glasanje Narodna skupština odlučivala je i o povredama Poslovnika na koje su ukazivali narodni poslanici tokom zasedanja i odlučila da ni u jednom slučaju Poslovnik nije bio povređen.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković zaključila je Desetu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini.

Zaključivanjem sednice završeno je Drugo redovno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini, a državnu himnu Republike Srbije izveo je hor KUD Abrašević iz Beograda.