21. jul 2021. Predsednik Odbora za kontrolu službi bezbednosti Igor Bečić i direktor Vojnoobaveštajne agencije brigadni general Zoran Stojković

21. jul 2021. Predsednik Odbora za kontrolu službi bezbednosti Igor Bečić i direktor Vojnoobaveštajne agencije brigadni general Zoran Stojković

Sreda, 21. jul 2021.

Deseta, 11. i 12. sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

Igoru Bečiću, predsedniku Odbora za kontrolu službi bezbednosti plaketu za izuzetnu saradnju i doprinos radu Vojnoobaveštajne agencije uručio je brigadni general Zoran Stojković, direktor Vojnoobaveštajne agencije.


Odbor za kontrolu službi bezbednosti, na odvojenim sednicama, razmatrao je i usvojio redovne šestomesečne izveštaje o radu generalnog inspektora službi Ministarstva odbrane, Vojnobezbednosne agencije i Vojnoobaveštajne agencije.

U izveštajnom periodu generalni ispektor službi Ministarstva odbrane sproveo je nadzor nad zakonitošću primene posebnih postupaka i mera za tajno prikupljanje podataka kao i nadzor nad zakonitošću trošenja budžetskih i drugih sredstava za rad u centrima Vojnobezbednosne i Vojnoobaveštajne agencije. Tokom sprovedenog nadzora generalni inspektor nije uočio nezakonitosti i nepravilnosti u radu Vojnobezbednosne i Vojnoobaveštajne agencije. Utvrđeno je da obe agencije u primeni posebnih postupaka i mera za tajno prikupljanje podataka postupaju u skladu sa zakonom, a da se budžetska sredstva troše u skladu sa planovima uz poštovanje propisa.

Vojnobezbednosna agencija uspešno je realizovala sve težišne planirane i vanredne zadatke. I pored specifičnih uslova rada koji su prouzrokovani epidemijom virusa korona, Vojnobezbednosna agencija je uspela da obezbedi realizaciju planiranih i vanrednih zadataka i da u okviru svojih nadležnosti, na zakonit način i u skladu sa svojim ovlašćenjima, uspešno realizuje bezbednosnu i kontraobaveštajnu zaštitu Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Kroz saradnju sa organima rukovođenja i komandovanja Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, nadležnim organima Republike Srbije, srodnim službama bezbednosti i partnerskim službama drugih država, Vojnobezbednosna agencija obezbedila je pravovremeno otkrivanje i procenjivanje indikatora mogućeg i neposrednog ugrožavanja bezbednosti sistema odbrane i preduzimanje efikasnih mera kontraobaveštajne i bezbednosne zaštite. Kvalitet prikupljenih podataka operativnim radom omogućio je adekvatno procenjivanje stanja i događaja, rukovođenje i preduzimanje preventivnih i drugih mera zaštite Ministarstva odbrane i Vojske Srbije od svih izvora ugrožavanja i pravovremeno informisanje nadležnih državnih organa u cilju preduzimanja mera iz njihove nadležnosti.

Vojnoobaveštajna agencija je u izveštajnom periodu ostvarila saradnju sa stranim obaveštajno-bezbednosnim službama u skladu sa aktuelnom političko-bezbednosnom situacijom u regionu i zonama angažovanja pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u okviru multinacionalnih operacija.

Odbor je pozdravio odluku Vlade Republike Srbije o broju i rasporedu izaslanstava odbrane Republike Srbije u inostranstvu kojim je proširena mreža vojnih izaslanstava, a članovi Odbora su naglasili da u budućnosti očekuju da se ovakva praksa nastavi u skladu sa potrebama sistema odbrane, prioritetima spoljne politike i ekonomskim mogućnostima. U izveštajnom periodu Vojnoobaveštajna agencija je pravovremeno izveštavala korisnike o regionalnim i globalnim izazovima, rizicima i pretnjama.

Odbor je pozdravio međusobnu saradnju i razmenu informacija vojnih službi bezbednosti, kao i njihovu saradnju sa drugim službama i državnim organima Republike Srbije, kao i koordinaciju rada tokom zajedničkih aktivnosti. Članovi Odbora posebno su istakli značaj ove saradnje i razmene informacija u obavljanju poslova bezbednosne i kontraobaveštajne zaštite lica. Izuzetan značaj za pravovremeno izveštavanje i informisanje nadležnih državnih organa predstavlja saradnja koju agencije ostvaruju sa srodnim službama drugih država.

Na sednicama je data puna podrška Vojnobezbednosnoj i Vojnoobaveštajnoj agenciji da i ubuduće efikasno izvršavaju postavljene zadatke i štite interese građana Republike Srbije u domenu svojih nadležnosti.


Odbori vezani za ovu aktivnostPrethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31