Narodni poslanik

DANICA dr sci. med. BUKVIĆ

Godina rođenja

1951.

Zanimanje

doktor medicinskih nauka

Mesto prebivališta

Beograd, Lazarevac

Nije u aktivnom sazivu