Četvrtak, 12. oktobar 2017.

Džordi Roka, novi izvestilac za Kosovo i Metohiju

Džordi Roka izabran je, na Političkom komitetu Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, za novog izvestioca koji će pisati izveštaj o Situaciji na Kosovu i Metohiji, konkretno o poštovanju ljudskih prava, vladavini prava i dostizanju standarda Saveta Evrope.


Džordi Roka, član španske delegacije, izabran je za izvestioca tajnim glasanjem, a protiv kandidat bio mu je Mogens Jensen iz Danske.

Srpska delegacija uspela je da ospori kandidaturu Mogensa Jensena, koji je u prethodnom periodu više puta iskazao svoju pristrasnost, izlazeći u susret zahtevima delegacije parlamenta Kosova i Metohije, čime je nesporno doveo sebe u sukob interesa povodom ovog izveštaja.

On je glasao i protiv pregovora dve delegacije o načinu zastupljenosti prištinske delegacije u PS Saveta Evrope, istovremeno u potpunosti ignorišući stavove srpske strane.

Rok za izradu izveštaja PS Saveta Evrope o situaciji na Kosovu i Metohiji je dve godine.