Četvrtak, 18. januar 2007.

Beograd kandidat za sedište sekretarijata regionalnog centra za parlamentarnu saradnju Pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Predrag Marković zvanično je juče istakao kandidaturu Beograda za sedište sekretarijata regionalnog centra za parlamentarnu saradnju Pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope.Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Predrag Marković zvanično je juče istakao kandidaturu Beograda za sedište sekretarijata regionalnog centra za parlamentarnu saradnju Pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope.

U pismu koje je predsednik Marković uputio specijalnom koordinatoru Pakta stabilnosti za Jugoistočnu Evropu Erhardu Buseku ističe se da, Beograd kao najperspektivniji glavni grad jugoistočne Evrope poseduje sve nephodne preduslove da kao administrativni, privredni i kulturni centar regiona bude i sedište sekretarijata Pakta. Narodna skupština Republike Srbije, posebno Odeljenje za evropske integracije i Sektor za inostrane poslove u čijem sastavu odeljenje radi, poseduje i mogućnosti i kapacitete da pruži stručnu i logističku podršku sekretarijatu Pakta koji za cilj ima razvijanje parlamentarne saradnje.

Polazeći od prioriteta spoljne politike Republike Srbije i interesa za razvijanjem i unapređenjem saradnje sa parlamentima u regionu na putu Srbije ka evropskim integracijama, kandidatura Beograda za sedište sekretarijata Pakta predstavlja jasnu opredeljenost institucija u Srbiji za dalje jačanje parlamentarizma, razvoj parlamentarne i međunarodne saradnje i očuvanje stabilnosti u regionu.