13. septembar 2019. Članice PGP sa Švajcarskom Obradović i Filipovski i ambasador Švajcarske u Srbiji Nj.E. Filip Ge

13. septembar 2019. Članice PGP sa Švajcarskom Obradović i Filipovski i ambasador Švajcarske u Srbiji Nj.E. Filip Ge

Petak, 13. septembar 2019.

Ambasador Švajcarske u poseti PGP sa Švajcarskom u Narodnoj skupštini

Predsednica PGP sa Švajcarskom Jasmina Obradović i članica PGP Dubravka Filipovski razgovarale su danas sa ambasadorom Švajcarske u Srbiji Nj.E. Filipom Geom o unapređenju saradnje parlamenata Srbije i Švajcarske.


Sagovornici su se složili da je prostor za razvoj parlamentarne saradnje otvoren i založili se za njeno jačanje, intenziviranje i unapređenje. U tom svetlu, ambasador Ge preneo je članicama PGP sa Švajcarskom želju švajcarskih parlamentaraca, koji će predstavljati delegaciju Švajcarske na predstojećoj 141. skupštini IPU koja će se održati u Beogradu u oktobru ove godine, da se na marginama ovog značajnog skupa, susretnu sa članovima PGP sa Švajcarskom srpskog parlamenta.

Predsednica PGP sa Švajcarskom Jasmina Obradović ukazala je na značaj održavanja 141. skupštine IPU u Beogradu, kao i na činjenicu da se ove godine obeležava 130 godina postojanja ove parlamentarne organizacije, ali i na podatak da će Beograd ponovo biti domaćin IPU nakon 56 godina.

„Sve ove okolnosti svedoče o afirmaciji međunarodnog položaja i ugleda Srbije, kao i da će Srbija nastaviti da aktivno i dosledno sprovodi politiku očuvanja međunarodnog mira i stabilnosti. U tom kontekstu, želja nam je da intenziviramo saradnju i sa švajcarskim kolegama“, poručila je Obradović.

Ambasador Ge istakao je da njegova zemlja prepoznaje ulogu i doprinos Srbije miru i stabilnosti u regionu i da, kao jedan od najvećih bilateralnih donatora Srbije, podržava njen napor ka njihovom očuvanju. Švajcarska podržava realizaciju programa sa Narodnom skupštinom, ali i lokalnim parlamentima, sa ciljem unapređenja transparentnosti rada, ali i jačanja njihovih kapaciteta za sprovođenje nadzorne uloge, a posebno kontrole sprovođenja zakona od strane izvršne vlasti.

Članica PGP sa Švajcarskom Dubravka Filipovski pozdravila je inicijativu švajcarskih kolega i istakla da, kao predsedavajuća nacionalnog ogranka GOPAK-a, aktivno učestvuje u programima koje podržava švajcarska država, kao i da će susret srpskih i švajcarskih poslanika biti prilika da se razmene iskustva i u ovoj oblasti.

Ambasador Ge i članice PGP sa Švajcarskom zaključili su da bi nakon susreta sa švajcarskim kolegama trebalo ojačati i intenzivirati parlamenarnu saradnju dveju država.