Narodni poslanik

ALEKSANDAR ŠAPIĆ

Izborna lista

ALEKSANDAR ŠAPIĆ – POBEDA ZA SRBIJU

Datum potvrđivanja poslaničkog mandata

03.08.2020.

Godina rođenja

1978.

Zanimanje

doktor nauka

Mesto prebivališta

Beograd

Narodnom poslaniku je prestao mandat pre isteka vremena na koji je izabran.