Utorak, 3. decembar 2013.

85. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Odbor je, na sednici održanoj 3. decembra, razmotrio, u načelu, 12 predloga zakona i pet predloga odluka koji su uvršteni u dnevni red Šeste sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2013. godini.


Odbor je većinom glasova ocenio da su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, Predlog zakona o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu, Predlog zakona o izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Predlog zakona o izmeni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, Predlog zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru, Predlog zakona o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju i Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2014. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2014. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Odbor je većinom glasova ocenio da su Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2013. godinu, Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2013. godinu, Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, Predlog odluke o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije i Predlog odluke o izmenama Odluke o imenovanju šefova stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama u skladu pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora mr Vladimir Cvijan.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Utorak, 3. decembar 2013. | 85. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo 03.12.2013.