Sreda, 23. decembar 2015.

82. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

sredstava, održanoj 23. decembra članovi Odbora, pre prelaska na dnevni red usvojili su predlog predsednika Odbora Veroljuba Arsića da se objedini rasprava o svim tačkama Dnevnog reda, i da se Odbor najpre izjašnjava o amandmanima koje je predstavnik predlagača prihvatio, a potom o amandmanima koji od strane istog nisu prihvaćeni.


Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara narodni poslanici podneli su ukupno 61 amandman, od kojih Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, od strane narodnih poslanika podneto je ukupno 104 amandmana, od kojih su Vlada i Odbor prihvatili ukupno dva, na član 11. i član 17. Predloga zakona.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala narodni poslanici podneli su 10 amandmana, od kojih su Vlada i Odbor prihvatili jedan na član 3. Predloga zakona.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica od 37 amandmana podnetih od strane narodnih poslanika, Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana narodni poslanici podneli su ukupno 134 amandmana, od kojih su Vlada i Odbor prihvatili jedan na član 42. Predloga zakona.

Na sednici je podnet i jedan odborski amandman na član 25. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje od strane narodnih poslanika podneta su ukupno 22 amandmana, od kojih su Vlada i Odbor prihvatili jedan na član 3. Predloga zakona.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama narodni poslanici podneli su ukupno 12 amandmana, od kojih od strane Vlade i Odbora nije prihvaćen nijedan.

Na Predlog zakona o preuzimanju obaveza Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad prema privrednom društvu „Naftna industrija Srbije“ a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije narodni poslanici podneli su ukupno 24 amandmana od koji Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan.

Na Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale banka Srbija a.d. Beograd, za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća ''Srbijagas'' Novi Sad po osnovu ugovora o dugoročnom kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac-Brus-Kopaonik-Raška-Novi Pazar-Tutin od ukupno šest amandmana koje su podneli narodni poslanici, Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan.

Sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prisustvovali su članovi, Radmilo Kostić, Goran Kovačević, Miloš Tošanić, Momo Čolaković, Suzana Šarac, Zoran Bojanić, dr Milorad Mijatović, Dragoljub Zindović, Olivera Pešić i Žika Gojković.

Sednici je predsedavao Veroljub Arsić, predsednik Odbora.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Sreda, 23. decembar 2015. | 82. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava 23.12.2015.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
nedelja, 4. jun
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja