Četvrtak, 3. mart 2016.

64. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

Na sednici Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, održanoj 3. marta, razmotren je zahtev Državne revizorske institucije za davanje saglasnosti za zasnivanje radnog odnosa sa novim licima.


Državni revizor Radoslav Sretenović naglasio je da je zahtev podnetza zasnivanje radnog odnosa sa 22 nova lica, na neodređeno vreme, putem objavljivanja javnog konkursa. On je istako da će njihovim angažovanjem Državna revizorska institucija produktivnije raditi, što će rezultirati većim brojem revizorskih izveštaja.

Odbor je jednoglasno dao saglasnost na traženi zahtev.

U nastavku rada članovi Odbora razmotrili su zahtev Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za davanje saglasnosti za zasnivanje radnog odnosa sa novim licima.

Zahtev je obrazložio Rodoljub Šabić Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, koji je istakao da je angažovanje broja zaposlenih neophodno zbog obima zahteva koji se svakodnevno upućuje Povereniku.Odbor je jednoglasno dao saglasnost na traženi zahtev.

Odbor je, takođe, dao saglasnost na traženi zahtev da Komisija za hartije od vrednosti radno angažuje 11 lica sa akademskim nazivom doktora nauka, po osnovu ugovora o autorskom delu, radi ispitivanja kandidata na ispitima za sticanje zvanja brokera, investicionog savetnika i portfolio menadžera.

Sednici su prisustvovali članovi i zamenici članova Odbora Petar Petrović, Mira Petrović, Đorđe Milićević, Vesna Rakonjac, Saša Maksimović, Ljubiša Stojmirović, Aleksandar Marković, Dragana Barišić, Darko Laketić i Milisav Petronijević.

Sednicom je predsedavao predsednik Odbora, Zoran Babić.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Četvrtak, 3. mart 2016. | 64. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja 03.03.2016.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2