Ponedeljak, 17. jul 2006. - Utorak, 18. jul 2006.

63. sednica Odbora za privatizaciju

Na sednici Odbora Narodne skupštine Republike Srbije za privatizaciju, održanoj 17. jula 2006. godine, usvojeni su Izveštaj Ministarstva privrede o radu Agencije za privatizaciju za jun 2006. godine i Program rada Agencije za privatizaciju za jul 2006. godine.Na sednici Odbora Narodne skupštine Republike Srbije za privatizaciju, održanoj 17. jula 2006. godine, usvojeni su Izveštaj Ministarstva privrede o radu Agencije za privatizaciju za jun 2006. godine i Program rada Agencije za privatizaciju za jul 2006. godine.

Odbor za privatizaciju je usvojio Izveštaj Ministarstva privrede o radu Akcijskog fonda Republike Srbije za jun 2006. godine. Usvojena su i dva predloga za rešavanje stanja u preduzećima kojima predstoji raskid Ugovora o kupoprodaji kapitala između Agenicije za privatizaciju i kupca, pre prenosa Akcijskom fondu i otežanog imenovanja privremnih zastupnika kapitala u privatizovanim preduzećima, koja su pred raskidom kupoprodajnih ugovora.

Predloženo je da se pre prenosa Akcijskom fondu pokrene stečajni postupak u slučajevima kada je imovina preduzeća manja od finansijskih obaveza, kada je imovina pod hipotekom, kada su računi blokirani, kada nema završnih računa, kada postoji mogućnost pokretanja prinudne naplate poreskih obaveza ili prodaja imovine na osnovu sudskih presuda.

U slučaju da se stečajni postupak pokrene pre prenosa Akcijskom fondu Centar za stečajni postupak bi imao veće šanse da prodajom delova imovine izmiruje obaveze preduzeća i kanališe nezadovoljstvo zaposlenih, koji bi se suočili sa istinom, što ne bi u svakom slučaju značilo bankrotstvo, već možda radni stečaj sa mogućnošću nastavljanja preduzeća sa radom.

Pri izboru privremenog zastupnika kapitala, prema predlogu Odbora za privatizaciju, treba voditi računa da kandidat ima podršku akcionara, sindikata i lokalne samouprave.

Na sednici Odbora je usvojen Izveštaj o radu Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti za jun 2006. godine.

Sednici su prisustvovali predstavnici Ministarstva privrede, Agencije za privatizaciju, Akcijskog fonda i Centralnog registra, a predsedavao je zamenik predsednika Odbora Miodrag Stamenković.

Odbori vezani za ovu aktivnostPrethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4