Utorak, 2. oktobar 2018.

57. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su, na sednici održanoj 2. oktobra 2018. godine, razmotrili Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu.


Predlog odluke predstavila je Jelena Tanasković, državni sekretar Ministarstva finansija navodeći da se pred Odborom nalazi rebalans finansijskog plana RFZO za 2018. godinu, kojim se uvećavaju rashodi, a na osnovu prenetih i neutrošenih sredstva iz prethodne godine u iznosu od 3,6 milijardi dinara i naknadno prenetih sredstava u iznosu od 500 miliona dinara, tako da će ukupno uvećanje sredstava iznositi 4,1 milijardu dinara. Tanasković je navela da će se sredstva koristiti za lečenje retkih bolesti u iznosu od dve milijarde dinara, a ostatak za izdavanje lekova na recept, isplatu bolovanja i nabavku medicinskih pomagala.

U diskusiji članove Odbora zanimalo je da li će sredstva od dve milijarde dinara biti dovoljno za lečenje dece u inostranstvu, nakon čega su većinom glasova prihvatili Predlog odluke i uputili ga Narodnoj skupštini na razmatranje i odlučivanje.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Goran Kovačević, Zoran Bojanić, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Momo Čolaković, Srbislav Filipović, Veroljub Arsić, Đorđe Milićević, Zoran Despotović i Đorđe Kosanić.


Odbori vezani za ovu aktivnost

Video (1)

Utorak, 2. oktobar 2018. | 57. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava 02.10.2018.