Četvrtak, 20. septembar 2018.

56. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Članovi Odbora su na sednici održanoj 20. septembra 2018. godine, razmotrili su Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike San Marino o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak, koje je podnela Vlada.


Predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić istakla je da je Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva na svojoj sednici razmotrio Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu i podneo Izveštaj Odboru za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava kojim predlaže da se ovaj Predlog odluke prihvati.

Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu obrazložile su predstavnice predlagača, državna sekretarka Ministarstva finansija Jelena Tanasković i direktorka PIO fonda Dragana Kalinović.

Tanasković je obrazložila pravni osnov za izradu novog finansijskog plana PIO fonda i istakla da su u prvih sedam meseci ove godine planirani prihodi od naplate poreza i doprinosa povećani za 1,80 odsto ili za 7,6 milijardi dinara, što otvara mogućnost da se uradi nov finansijski plan i omogući korekcija penzija od 30.septembra ove godine. Na raspolaganju za te namene biće 4,6 milijardi dinara, kao i još dve milijarde dinara za uvećanje penzija iz budžeta. Ona je dodala i to da se za penzije danas izdvaja iz budžeta nikad manje i to 28,9 odsto, a iz naplate poreza i doprinosa 68,5 odsto.

Takođe, direktorka PIO fonda Dragana Kalinović istakla je da je fond smanjio rashode u vezi sa prinudnom naplatom u prvih osam meseci ove godine, pre svega kada su u pitanju vojni penzioneri, jer je Vlada još 2015.godine taj problem rešila sistemski, te se tako do danas stvorila ukupna ušteda od skoro 7 milijardi dinara.

Nakon rasprave, članovi Odbora prihvatili su većinom glasova Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu.

Članovi Odbora prihvatili su, nakon obrazloženja predstavnika predlagača, i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike San Marino o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Goran Kovačević, Milan Lapčević, Zoran Bojanić, Sonja Vlahović, Vojislav Vujić, Olivera Pešić, prof. dr Vladimir Marinkоvić, Milorad Mirčić, Miljan Damjanović i Momo Čolaković.


Odbori vezani za ovu aktivnost

Video (1)

Četvrtak, 20. septembar 2018. | 56. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava 20.09.2018.