Četvrtak, 9. februar 2006.

55.sednica Odbora za privatizaciju

Odbor Narodne skupštine Republike Srbije za privatizaciju je, na sednici održanoj 9. februara 2006. godine, usvojio Izveštaj Ministarstva privrede o radu Agencije za privatizaciju za januar 2006, sa Programom rada Agencije za februar 2006. godine.


Odbor Narodne skupštine Republike Srbije za privatizaciju je, na sednici održanoj 9. februara 2006. godine, usvojio Izveštaj Ministarstva privrede o radu Agencije za privatizaciju za januar 2006, sa Programom rada Agencije za februar 2006. godine.

Na sednici su usvojeni izveštaji Ministarstva privrede o radu Akcijskog fonda Republike Srbije i Centralnog registra, depoa i kliringa hartije od vrednosti za januar 2006. godine.

Članovi Odbora su objedinjeno razmotrili Informaciju Agencije za privatizaciju o ispunjenju ugovornih obaveza u subjektu privatizacije „Mlekara“ iz Pančeva, informacije Agencije o realizaciji ugovora o prodaji društvenog kapitala za subjekte privatizacije „Mlekara“ iz Kragujevca, „Niška mlekara“ iz Niša i „Mlekara“ iz Pirota, kao i Informaciju Akcijskog fonda Republike Srbije o trgovanju akcijama „Mlekare“ iz Sente iz portfelja Akcijskog fonda.

Odbor za privatizaciju je, nakon duže rasprave, preporučio Agenciji za privatizaciju da raskine kupoprodajne ugovore sa Goranom Ljubičićem, koji je kupac svih pet mlekara. Odbor je uputio preporuku Ministarstvu finansija da deo novca iz postupka privatizacije vrati mlekarama kako bi se nadoknadila šteta nastala u postupku privatizacije. Preporuka je upućena i rukovodstvu Narodne banke Srbije da razmotri mogućnost zabrane komercijalnim bankama da izdaju garancije na hipoteku nad imovinom preduzeća kod kojih postupak privatizacije nije okončan. Po mišljenju članova Odbora sudovi bi trebalo da pre uknjižbe nepokretnosti, koja je u društvenom vlasništvu, traže saglasnost Agencije za privatizaciju.

Razmotrivši Informaciju Ministarstva privrede o regularnosti javne aukcije, održane 27. oktobra 2003. godine, za prodaju preduzeća „Stan-progres“ iz Novog Sada, Odbor je odlučio da zaključak donese nakon što postupak, koji je pokrenut pred Vrhovnim sudom Srbije, bude okončan.

Na dnevnom redu sednice Odbora bila je i Informacija Agencije za privatizaciju o izvršavanju ugovornih obaveza kupca „Srbijaturist“ iz Niša. S obzirom da se Agencija u izveštaju obavezala da će, nakon analize dokumentacije pribavljene tokom kontrole, zauzeti stav i preduzeti odgovarajuće mere u roku od deset dana, Odbor je odlučio da se o ovom slučaju izjasni nakon dobijanja kompletnog izveštaja od Agencije za privatizaciju.

Na predlog predsednika Nikole Novakovića Odbor će intenzivirati rad i sastajaće se jednom nedeljno, a za narednu sednicu je planirano da se detaljno razmotre dosadašnja iskustva i problemi u primeni Zakona o privatizaciji, koje je dostavio Akcijski fond Republike Srbije.

Sednicom je predsedavao predsednik Odbora Nikola Novaković, a prisustvovali su predstavnici Ministarstva privrede, Agencije za privatizaciju, Akcijskog fonda i predstavnici subjekata privatizacije, čiji su zahtevi bili na dnevnom redu sednice.


Odbori vezani za ovu aktivnostPrethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2