Petak, 26. novembar 2021.

53. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Na sednici, koja je održana 26. novembra 2021. godine, Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava podneo je amandman na član. 1 Predloga zakona o izmenama i dopuni Zakona o budžetskom sistemu, a ovlašćeni predstavnik predlagača ministar finansija Siniša Mali, na sednici Odbora prihvatio je navedeni amandman.


Odbor je razmotrio Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je podnela Vlada, u pojedinostima i glasao da prihvati amandman na član. 20 koji je podnela Vlada. Odbor je u pojedinostima razmotrio i Predlog zakona o izmenama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, koji je podnela Vlada. Na član. 1, amandman je podneo narodni poslanik Dejan Radenković, a Odbor nije prihvatio ovaj amandman.

U nastavku sednice, Odbor nije prihvatio amandman na član. 1 podnetog od strane narodnog poslanika Đorđa Komlenksog na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, koji je podnela Vlada. Odbor je usvojio amandman Vlade na član. 7 Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji je podnela Vlada.

Odbor je, u pojedinostima, razmotrio i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji, koji je podnela Vlada i prihvatio amandman na član. 2 stav. 2, koji je podnela Vlada i odbio amandmane Đorđa Komlenksog na član. 10 i član. 20 Predloga zakona.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su i sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Snežana Petrović, Rozalija Ekres, Bratimir Vasiljević, Svetlana Milijić, Veroljub Arsić, Velibor Milojičić, Ana Beloica, Duško Tarbuk, doc. dr Mihailo Jokić, Nikola Jolović, Zoran Bojanić i Olivera Pešić.



Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Petak, 26. novembar 2021. | 53. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava 26.11.2021.



Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6