Sreda, 25. jul 2018.

53. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Na 53. sednici, održanoj 25. jula, članovi Odbora razmotrili su više izveštaja Narodne banke Srbije za 2017. godinu i Finansijski plan za 2018. godinu, kao i Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2018. godinu.


Razmotreni su sledeći izveštaji NBS: Godišnji izveštaj o monetarnoj politici u 2017. godini, Polugodišnji izveštaj o monetarnoj politici za period januar–jun 2017. godine, Godišnji izveštaj o poslovanju i rezultatima rada u 2017. godini, Godišnji izveštaj o stabilnosti finansijskog sistema u 2017. godini, Finansijski izveštaji Narodne banke Srbije za 2017. godinu, sa izveštajem ovlašćenog revizora, Izveštaj o radu Saveta guvernera Narodne banke Srbije za period 1. januar–30. jun 2017. godine, Izveštaj o radu Saveta guvernera Narodne banke Srbije za period od 1. jula do 31. decembra 2017. godine i Finansijski plan Narodne banke Srbije za 2018. godinu.

Članovi Odbora prihvatili su predlog predsednice Odbora dr Aleksandre Tomić da se obavi zajednička rasprava o tačkama 1–8 dnevnog reda sednice.

Izveštaje i plan NBS, članovima Odbora predstavila je guvernerka NBS dr Jorgovanka Tabaković. Ona je istakla da je lično ponosna na postignuća NBS u 2017. godini, jer je očuvana ekonomska i finansijska stabilnost i navela da je NBS bila odgovorna prema ciljevima koje je pred sebe postavila. U 2017. godini očuvana je inflacija, cilj je snižen sa četiri na tri odsto, te je u prethodnoj godini u proseku bila tri odsto. U prethodnih pet godina inflacija je u proseku iznosila dva odsto. Bazna inflacija je iznosila 1,8 odsto, a krajem 2017. godine međugodišnje je iznosila 1,3 odsto. NBS je radila na suzbijanju inflatornih pritisaka i tako obezbedila lakše poslovanje privredi, podršku rastu zaposlenosti i rastu standarda građana, zaključila je Tabaković. Ona je istakla da su međunarodne rejting agencije ocenile sve ovo kao uspeh i istakle da je rast kredibiliteta NBS zaslužen. Inflacija pod kontrolom i odgovorna monetarna politika dovela je do smanjenja referentne kamatne stope na 3,5 odsto, što je rezultiralo smanjenjem kamatnih stopa na dinarske kredite, koji danas za privredu iznose 4,5 odsto, što je tri puta manje nego 2013. godine. Takođe, za stanovništvo, kamatne stope su pale za kredite u evrima i u dinarima, te su danas dvostruko manje nego u 2013. godini, navela je Tabaković. NBS je rešavala i problematične kredite, a sprovedene mere su uticale da se njihov nivo prepolovi u poslednje tri godine. Na dan 30. jun 2018. godine njihov nivo iznosi 7,8 odsto. Fiskalni suficit iznosi 2,1 odsto i zasnovan je na održivim osnovama, a deficit u BDP-u je prepolovljen u poslednje tri godine. Deficit platnog bilansa je pokriven neto prilivom na osnovu stranih direktnih investicija. Izvoz roba i usluga u 2017. godini je ubrzan na 11,2 odsto, sa 10,5 odsto u 2016.godini. Ubrzan je i rast izvoza prerađivačke industrije na 13,6 odsto i rast usluga na 14,6 odsto. Rast BDP-a, van sektora poljoprivrede i delom energetike usled vremenskih nepogoda, ubrzan je na oko 3 odsto, a priliv stranih investicija iznosi 2,4 milijarde dinara, što je 27 odsto više nego 2016. godine, navela je guvernerka. Ona je podsetila da je očuvana stabilnost kursa dinara u 2017.godini i da je NBS sprečavala veće oscilacije intervenisanjem na međunarodnom bankarskom tržištu na obe strane. NBS je bila neto kupac evra u iznosu od 725 miliona evra, a očuvane su devizne rezerve koje iznose 8,3 milijardi evra. Takođe, u 2017. godini očuvana je stabilnost finansijskog sektora, a bankarski sektor je likvidan, adekvatno kapitalizovan i otporan na udare. Tabaković je navela i da je u 2017. godini NBS intenzivno radila na unapređenju zakonske regulative, a posebno je važan razvoj platnog sistema, odnosno, razvoj sistema instant plaćanja kao najmodernijeg sistema plaćanja danas. Guvernerka je zaključila da je NBS pokazala da ima instrumente, odlučnost i znanje da trajno očuva finansijsku stabilnost.

Viceguverner NBS Željko Jović istakao je, govoreći o strukturi plasmana za stanovništvo u 2017.godini, da su plasmani iznosili 900 milijardi dinara, od kojih je oko 40 odsto za stambene i gotovinske kredite. Plasmani za privedu iznosili su 1.060 milijardi dinara, od čega je 50 odsto za obrtna sredstva i oko 31 odsto za investicione kredite. Jović je dodao i da je za stanovništvo kamatna stopa na dinarske kredite 10,58 odsto, za kredite u evrima 4,21 odsto, dok je za privredu 4,75 odsto za dinarske, odnosno, 2,81 odsto za kredite indeksirane u devizama.

Nakon duže rasprave članovi Odbora prihvatili su izveštaje Narodne banke Srbije za 2017. godinu i Finansijski plan za 2018. godinu.

U nastavku sednice, Odbor je razmotrio i Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2018. godinu, koji je predstavio zamenik predsednika Saveta REM-a Goran Petrović. On je naveo da je, u odnosu na 2017. godinu, finansijski plan smanjen za 18 odsto, kao i da je broj zaposlenih u poslednje četiri do pet godina ostao isti. Odgovarajući na pitanje članova Odbora, Petrović je rekao da REM plaća zakup prostorija u kojima radi, na osnovu ugovora o zakupu sa sindikatom, devet evra sa PDV-om po metru kvadratnom, što je najniža moguća cena zakupa i iznosi 4,6 odsto od finansijskog plana.

Članovi Odbora jednoglasno su odlučili da Narodnoj skupštini predlože da dȃ saglasnost na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2018. godinu, te će joj, shodno tome, uputiti Predlog odluke o davanju saglasnosti.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Zoran Bojanić, Sonja Vlahović, Goran Kovačević, Olivera Pešić, Srbislav Filipović, Milan Lapčević, dr Milorad Mijatović, Vojislav Vujić, Zoltan Pek, Momo Čolaković, Milorad Mirčić, Veroljub Arsić i Zoran Despotović, kao i narodni poslanik koji nije član Odbora Srđan Nogo.


Odbori vezani za ovu aktivnost

Video (1)

Sreda, 25. jul 2018. | 53. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava 25.07.2018.