Sreda, 6. jun 2018.

50. sednica Odbora za finansije, republiči budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Na sednici od 6. juna, članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava razmotrili su, u pojedinostima, Predlog zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu, Predlog zakona o finansijskom obezbeđenju, Predlog zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije.


Na Predlog zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu podneto je ukupno 564 amandmana. Narodna banka Srbije i Odbor nisu prihvatili nijedan od podnetih amandmana.

Od 107 amandmana podnetih na Predlog zakona o finansijskom obezbeđenju, Narodna banka Srbije i Odbor prihvatili su jedan amandman i to na član 23. Predloga zakona, koji su zajedno podnele narodne poslanice Sanda Rašković Ivić i Dijana Vukomanović.

Na Predlog zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica narodni poslanici podneli su 93 amandmana, od kojih Narodna banka Srbije i Odbor nisu prihvatili nijedan.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama podneto je 40 amandmana, koje Narodna banka Srbije i Odbor nisu prihvatili.

Od 90 amandmana podnetih na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije, Narodna banka Srbije i Odbor nisu prihvatili nijedan.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Zoran Bojanić, Sonja Vlahović, Goran Kovačević, Zoran Despotović, Momo Čolaković, Olivera Pešić, Zoltan Pek, Veroljub Arsić i dr Milorad Mijatović.


Odbori vezani za ovu aktivnost

Video (1)

Sreda, 6. jun 2018. | 50. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava 06.06.2018.