Utorak, 18. decembar 2018.

48. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, 20. sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova i Sedma sednica Odbora za prava deteta

Na zajedničkoj sednici, održanoj 18. decembra, članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova i Odbora za prava deteta razmotrili su Izveštaj o radu Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2017. godinu, koji je podneo Zaštitnik građana, a koji je prisutnima obrazložila Olja Jovičić, generali sekretar Zaštitnika građana.


Jovičić je istakla da je ovo šesti po redu godišnji izveštaj ovog tipa, a koji je sproveden od strane Zaštitnika građana u obavljanju poslova Nacionalnog mehanizma za prevenciju protiv torture (NPM) u Republici Srbiji. Generalni sekretar je istakla da je u 2017. godini obavljena 61 poseta mestima gde se nalaze lica lišena slobode i da je, na osnovu utvrđenih nepravilnosti u radu, nadležnim organima upućeno 309 preporuka.

Jovičić je istakla da je u 2017. godini, radi praćenja postupanja policije prema dovedenim, uhapšenim i zadržanim licima, NPM obavio 8 poseta policijskim stanicama. Postupanje prema zadržanim licima je praćeno i prilikom poseta zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, s obzirom da je praksa da se lica zadržana na osnovu Zakonika o krivičnom postupku smeštaju u zavode. Sačinjeno je 6 posebnih izveštaja o postupanju policije, u kojima je upućeno 41 preporuka. Sekretar je rekao da po sačinjenim izveštajima mnoge prostorije za zadržavanje i dalje nisu u skladu sa standardima, a veoma mali broj policijskih stanica ima uslove za boravak lica duže od 24 sata.

NPM je posetio 12 zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, a sačinjeno je 10 izveštaja i upućeno 168 preporuka za otklanjanje uočenih nedostataka i unapređenje postupanja organa. Po 110 preporuka je postupljeno, po 5 nije i za 53 je potrebno dalje praćenje. Nedostaci u većini zavoda su ti da se uočava potreba za unapređenjem sistema video nadzora, radi bolje pokrivenosti i dužeg čuvanja snimaka. Takođe, pojedini zavodi zbog svoje lokacije i arhitektonskih rešenja ne mogu u potpunosti da ispune zahteve koje postavljaju savremeni standardi postupanja prema licima lišenim slobode.

U 2017. godini NPM je obavio 2 posete psihijatrijskim bolnicama, a ustanovljeno je da se na smeštaju nalazi veliki broj pacijenata na dug period, isključivo iz razloga što u zajednici nisu obezbeđeni uslovi za njihov boravak. Psihijatrijske bolnice se suočavaju i sa nedovoljnim brojem zaposlenih, što može nepovoljno uticati na kvalitet pružanja zdravstvenih usluga i ostvarivanje prava pacijenata. U sličnom položaju nalaze se i socijalne ustanove domskog tipa.

NPM je obavio 36 tematskih poseta, radi praćenja postupanja nadležnih organa prema izbeglicama i migrantima i kroz 26 izveštaja o ovim posetama su upućene 52 preporuke za uklanjanje utvrđenih nedostataka i unapređenje postupanja. Postupljeno je po 29 preporuka, po 3 preporuke nije postupljeno i dalje će se pratiti postupanje po 19 preporuka. Podaci Komesarijata za izbeglice i migracije pokazuju da se u decembru 2017. godine u centrima nalazilo 85 migranata koji su zainteresovani da traže utočište u Srbiji. Ovi podaci ukazuju na mogućnost da je uprkos više od 6 hiljada izdatih potvrda o namerama za traženje azila, broj stvarnih tražilaca mnogo manji i da potvrde više služe za evidentiranje. U septembru je objavljeno da je više od 500 dece migranata upisano u 27 osnovnih škola u Srbiji. Ovaj proces je pratio i NPM prilikom poseta centrima i utvrdio da deca u lokalnim osnovnim školama prisustvuju na 2 do 3 školska časa dnevno.

Na sednici je rečeno da je u Srbiji nastavljen trend unapređenja zaštite prava lica lišenih slobode, primene policijskih ovlašćenja, kao i sprečavanja torture i drugih oblika zlostavljanja. Istaknuto je i da tortura kao organizovana pojava podsticana od strane državnih organa ne postoji.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Petar Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova tri odbora.


Odbori vezani za ovu aktivnost

Video (1)

Utorak, 18. decembar 2018. | 48. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu 18.12.2018.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2