Ponedeljak, 10. april 2006.

48. sednica Odbora za finansije

Odbor za finansije Narodne skupštine Republike Srbije razmotrio je, na sednici održanoj 10. aprila 2006. godine, u načelu i u pojedinostima predloge zakona o davanju kontragarancija Republike Srbije.Odbor za finansije Narodne skupštine Republike Srbije razmotrio je, na sednici održanoj 10. aprila 2006. godine, u načelu i u pojedinostima predloge zakona o davanju kontragarancija Republike Srbije.

Na Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj za finansiranje obnove deonice Autoputa Beograd-Novi Sad podneto je pet amandmana. Odbor za finansije nije prihvatio ni jedan.

Na predloge zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje projekta za poboljšanje stanja škola i po kreditu Međunarodnog udruženja za razvoj (Projekat revitalizacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje Srbije) narodni poslanici nisu podneli amandmane.

Odbor za finansije nije prihvatio pet amandmana podnetih na Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po kreditu Međunarodnog udruženja za razvoj (Komponenta Srbija i Crna Gora – Projekat za Srbiju), kao ni pet amandmana na Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po kreditu Međunarodnog udruženja za razvoj (Projekat konsolidacije naplate i reforme penzijske administracije u Srbiji).

Na predloge zakona o davanju kontragarancija Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po kreditima Međunarodnog udruženja za razvoj – Kredit za razvoj privatnog i finansijskog sektora, Drugi kredit za strukturno prilagođavanje – Republika Srbija i Strukturno prilagođavanje privrede Republike Srbije narodni poslanici su poneli po pet amandmana, a Odbor za finansije nije prihvatio ni jedan.

Odbor za finansije nije prihvatio četiri amandmana, podneta na Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po kreditu Međunarodnog udruđenja za razvoj (Prvi kredit za programski razvoj politike u privatnom i finansijskom sektoru, kao ni šest amandmana koje su narodni poslanici podneli na Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije nemačkoj finansijskoj organizaciji KFW po zaduženju JP „Elektroprivreda Srbije“ za finansiranje Projekta za nabavku rudarske opreme za potrebe površinskog kopa „Tamnava – Zapadno polje“.

Članovi Odbora su, nakon razmatranja Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu, odlučili da kao Odbor podnesu amandman na član 16. Članom 16 je predloženo dasu sredstva ostvarena od naknade za korišćenje mineralnih sirovina u visini od 60% prihod Republike Srbije, a u visini od 40 % su prihod o pštine na čijoj teritoriji se vrši eksploatacija. Kada se eksploatacija mineralnih sirovina vrši na teritoriji autonomne prokrajine, sredstva koja su prihod Republike Srbije, u skladu sa stavom 1. ovog člana u visini od 40% su prihod Republike Srbije, a u visini od 60% su prihod autonomne pokrajine.

Odbor za finansije predlaže da procenat raspodele bude po 50%, a kada se eksploatacija mineralnih sirovina vrši na teritoriji autonomne prokrajine da se prihod od 50% uplaćuje na račun jedinice lokalne samouprave, a 50% ostaje prihod Republike Srbije.

Odbor za finansije je, na današnjoj sednici, prihvatio predlog Poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije da kandidat za člana Saveta Državne revizorske institucije bude magistar ekonomskih nauka Rajko Perić.

Na sednici je odlučeno da Radna grupa Odbora za finansije pripremi odluku za izbor eksternog revizora za završni račun budžeta Republike Srbije za 2005. godinu.

Sednici je prisustvovao ministar finansija u Vladi Republike Srbije Mlađan Dinkić sa saradnicima, a predsedavao je zamenik predsednika Odbora Radojko Obradović.


Odbori vezani za ovu aktivnostPrethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2