Sreda, 23. maj 2018.

48. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Na sednici od 23. maja, članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava obavili su razgovor sa kandidatima za izbor četiri člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki


Predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić obavestila je članove Odbora da je Radna grupa Odbora sprovela testiranje kandidata iz oblasti javnih nabavki 16.aprila ove godine i da su prijavljeni kandidati koji su osvojili dovoljan broj bodova sledeći: Veljko Borota, Željko Grošeta, Vesna Stanković, Branislav Cvetković, Vesna Gojković Milin i Slaviša Milošević.

Nakon razgovora sa kandidatima, članovi Odbora utvrdili su Predlog odluke o izboru četiri člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i predložili za članove Vesnu Gojković Milin, Željka Grošetu, Vesnu Stanković i Slavišu Miloševića.

Takođe, Odbor je odlučio da Predlog odluke uputi Narodnoj skupštini po hitnom postupku, u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine.

U nastavku sednice članovima Odbora prezentovan je Projekat SIGMA „Delotvorna saradnja između parlamenata i vrhovnih revizorskih institucija“. Projekat i nalaze do kojih se došlo analizom saradnje parlamenata i revizorskih institucija predstavili su eksperti SIGME i predsednik DRI dr Duško Pejović.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Srbislav Filipović, Goran Kovačević, Zoran Bojanić, Sonja Vlahović, dr Milorad Mijatović, Milan Lapčević, Duško Tarbuk, Vojislav Vujić, Snežana R. Petrović, Zoran Despotović i Ivan Manojlović.


Odbori vezani za ovu aktivnost

Video (1)

Sreda, 23. maj 2018. | 48. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava 23.05.2018.