Ponedeljak, 29. oktobar 2018.

47. sednica Odbora za evropske integracije

Odbor za evropske integracije je, na sednici održanoj 29. oktobra 2018. godine, razmotrio u načelu Predlog zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, Predlog zakona o kritičnoj infrastrukturi, Predlog zakona o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije, Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti i Predlog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.


Predstavnica Ministarstva unutrašnjih poslova predstavila je Predlog zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, koji se nalazi u nacionalnom programu za usvajanje pravnih tekovina EU i predviđen je za usvajanje u četvrtom kvartalu 2018. godine. Usklađivanje će se vršiti fazno, a po usvajanju zakon će biti prosleđen Evropskoj komisiji na mišljenje radi informisanja. Predlogom zakona uspostavlja se jedinstveni mehanizam u oblasti civilne zaštite i vrši se usklađivanje sa direktivom EU 2007/60 i odlukom 1313/213.

Nakon rasprave, članovi Odbora prihvatili su, većinom glasova, Predlog zakona u načelu.

Predlog zakona o kritičnoj infrastrukturi, takođe je predstavila predstavnica Ministarstva unutrašnjih poslova, koja je istakla da je u pitanju potpuno nov zakon i koji je usklađen sa jednom direktivom EU. Predlog zakona se odnosi na utvrđivanje mreže kritične infrastrukture u Republici Srbiji, odnosno, na sisteme koji služe za snabdevanje građana, kao što su vodovod, toplovod i drugo.

Nakon rasprave, članovi Odbora prihvatili su Predlog zakona u načelu.

Predlog zakona o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije takođe je predstavila predstavnica Ministarstva unutrašnjih poslova koja je istakla da se na njemu radilo dugo i da se nada da će se njegovim donošenjem rešiti nagomilani problemi. Predlog zakona se odnosi na žigosanje oružja proizvedenog u Republici Srbiji i usklađuje se sa tzv. Briselskom konvencijom koja nije dozvoljavala izvoz oružja sa žigom Zavoda u Kragujevcu koji se jedini od vremena SFRJ bavio time. Predlog zakona predstavlja pravni okvir da Zavod preraste u Agenciju, čime se stiču uslovi da Srbija postane članica CIP-a. Predlogom zakona vrši se usklađivanje sa direktivom 447/91 koja se odnosi na savet o kontroli i nabavci oružja.

Nakon rasprave, članovi Odbora prihvatili su Predlog zakona u načelu.

Predloge zakona o zaštiti podataka o ličnosti i o besplatnoj pravnoj pomoći predstavile su predstavnice Ministarstva pravde.

Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti donosi se radi usklađivanja sa relevantnim propisima EU, imajući u vidu da je važeći Zakon u Srbiji donet pre 10 godina, kao i da je EU u tom periodu promenila svoje direktive i uredbe koje se odnose na zaštitu podataka o ličnosti.

Predlog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći donosi se nakon 10 godina njegovog pripremanja. Planiran je Akcionim planom za Poglavlje 23 i predstavlja prelazno merilo u pregovorima.

Nakon rasprave, članovi Odbora prihvatili su, u načelu, oba predloga zakona.

Sednici je predsedavala zamenica predsednika Odbora Elvira Kovač, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Zvonimir Đokić, Vesna Marković, Dubravka Filipovski, Dušica Stojković, Dragan Šormaz, Krsto Janjušević, dr Muamer Bačevac, Gordana Čomić i Vera Jovanović.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Ponedeljak, 29. oktobar 2018. | 47. sednica Odbora za evropske integracije 29.10.2018.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
ponedeljak, 24. januar
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja