Četvrtak, 12. oktobar 2017.

44. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su na sednici, održanoj 12. oktobra, razmotrili amandmane sa ispravkom na članove 51. i 70. Predloga zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, koje je podneo Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije.


Članovi Odbora su ocenili da su podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, dr Dragana Barišić, Vesna Marković, Neđo Jovanović, Krsto Janjušević, Srbislav Filipović, Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević i Milena Ćorilić.


Odbori vezani za ovu aktivnost

Video

Četvrtak, 12. oktobar 2017. | 44. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo 12.10.2017.