Četvrtak, 26. decembar 2019.

43. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

Na sednici, održanoj 26. decembra, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, u načelu.


Članovima Odbora Predlog zakona obrazložile su državna sekretarka Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Bojana Stanić i Marina Furtula, v.d. direktora Uprave za bezbednost i zdravlje na radu.

S obzirom da je važeći Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu donet 2005. godine, a da su se u međuvremenu desile značajne ekonomske i društvene promene koje nameću obaveze usklađivanja sa standardima EU i drugim odredbama, došlo je do potrebe za donošenje novog zakona. Tekst važećeg zakona izmenjen je i dopunjen u dva navrata, kako bi se otklonili nedostaci uočeni u tadašnjoj primeni zakona o uvođenju mera za podsticanje poboljšanja bezbednosti i zdravlja zaposlenih na radu. Izmene i dopune odnosile su se, pre svega, na podizanje nivoa kompetencije lica za bezbednost i zdravlje na radu kod poslodavca u određenim visokorizičnim delatnostima i uvođenje obaveze periodičnog obnavljanja osposobljavanja i ograničenje roka važenja licence na pet godina. Problemi primene važećeg zakona na koje se najviše ukazivalo, ogledali su se na sprovođenje postupka procene rizika i donošenja akta o proceni rizika, zaključivanje sporazuma o zajedničkom sprovođenju mera bezbednosti i zdravlja na radu, kad dva poslodavca dele radni prostor, neadekvatno prenošenje odredaba Direktive koje se odnose na organizovanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, informisanje i saradnju sa zaposlenima. Neophodno je bilo uvesti i nove institute u režim zaštite zaposlenih, koji se pre svega odnose na obezbeđivanje veće zaštite zdravlja i proširivanje kruga ljudi koji uživaju zaštitu.

Imajući u vidu navedene razloge, Predlog zakona imaće bolja zakonska rešenja i stvaranje uslova za bezbedniju i zdraviju radnu sredinu koja će omogućiti zaposlenima produktivniji rad do odlaska u penziju. Bezbednost i zdravlje na radu doprinosi povećanju produktivnosti na radnom mestu, podstiče ekonomski rast, zapošljavanje i poboljšava funkcionisanje tržišta rada, što nadalje ima pozitivan uticaj na privredu. Usvajanjem i sprovođenjem ovog zakona obezbediće se uslovi za viši stepen bezbednosti i zdravlja na radu i bolji uslovi za rad u cilju sprečavanja povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom.

Nakon diskusije koja je usledila Odbor je prihvatio Predlog zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, u načelu.

U nastavku sednice, Odbor je prihvatio predloge Radne grupe za postupanje po svim pristiglim predstavkama i predlozima građana i uputio ih na dalje postupanje nadležnim institucijama.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Milanka Jevtović Vukojičić, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora Josip Broz, dr Branimir Rančić, Gorica Gajić, Slavica Živković, Radovan Jančić, dr Vlado Babić, Dragan Savkić, Aleksandra Majkić i Milena Ćorilić.


Odbori vezani za ovu aktivnost

Video (1)

Četvrtak, 26. decembar 2019. | 43. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva 26.12.2019.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6