Utorak, 6. novembar 2018.

42. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

Na sednici održanoj 6. novembra 2018. godine, Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu razmatrao je, u pojedinostima, Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova, Predlog zakona o izmenama Zakona o parničnom postupku, Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera, Predlog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, Predlog zakona o lobiranju i Predlog zakona o dopuni Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa.


Na Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova, podneto je ukupno četiri amandmana narodnih poslanika, Vlada i Odbor su predložili Narodnoj skupštini da odbije predložene amandmane.

Na Predlog zakona o izmenama Zakona o parničnom postupku, podneto je ukupno tri amandmana, Vlada i Odbor su predložili Narodnoj skupštini da odbije predložene amandmane.

Na Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti, podneto je 124 amandmana narodnih poslanika, Vlada i Odbor su predložili Narodnoj skupštini da odbije sve predložene amandmane.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera, podneto je 88 amandmana, Vlada i Odbor su predložili Narodnoj skupštini da odbije sve predložene amandmane.

Na Predlog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, podneto je ukupno 63 amandmana, Vlada i Odbor predložili su Narodnoj skupštini da prihvati amandman na član 28. Predloga zakona, a da ostale amandmane odbije.

Na Predlog zakona o lobiranju podneto je ukupno 100 amandmana, Vlada i Odbor su predložili Narodnoj skupštini da odbije sve predložene amandmane.

Na Predlog zakona o dopuni Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa podneta su dva amandmana, Vlada i Odbor su predložili Narodnoj skupštini da odbije oba predložena amandmana.

Sednici su prisustvovali predstavnici Ministarstva pravde, v.d. pomoćnik ministra Jovan Ćosić i viši savetnik u ministarstvu Zlatko Petrović.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Petar Petrović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Aleksandra Majkić, Slaviša Bulatović, Marijan Rističević, Neđo Jovanović, Miletić Mihajlović, Jovan Palalić, Žarko Mićin, Tanja Tomašević Damnjanović i Marko Parezanović.


Odbori vezani za ovu aktivnost

Video (1)

Utorak, 6. novembar 2018. | 42. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu 06.11.2018.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5