14. septembar 2021. 42. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

14. septembar 2021. 42. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Utorak, 14. septembar 2021.

42. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, održao je 14. septembra sednicu, van sedišta Narodne skupštine, u Vrnjačkoj Banji, na kojoj je predstavljen Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Opštine Vrnjačka Banja za 2019. godinu.


Sednici su prisustvovali predsednik opštine Vrnjačka Banja Boban Ćurković sa saradnicima, predsednik Saveta državne revizorske instuticije dr Duško Pejović sa saradnicima, kao i predstavnik organizacije Transparetnost Srbija Miloš Đorđević.

Predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić podsetila je da se održavanjem sednica Odbora sa ovakvim dnevnim redom ispunjavaju obaveze Odbora predviđene Vladinim Programom reforme upravljanja javnim finansijama – da Odbor razmatra izveštaje DRI pojedinačnih korisnika javnih sredstava.

Pozdravljajući prisutne, predsednik opštine Vrnjačka Banja Boban Ćurković ukazao je na aktivnosti ove lokalne samouprave u saradnji sa DRI u proteklom periodu, imajući u vidu da su revizije vršene za 2012. i 2019. godinu. Ćurković je naveo da se nakon dobijenih preporuka u izveštaju revizije, pristupilo detaljnoj analizi i otklanjanju nedostataka koj je utvrdila DRI, što se vidi i u Odazivnom izveštaju koji je opština Vrnjačka banja podneli Državnoj revizorskoj instituciji. On je istakao da eksterna revizija doprinosi boljem kvalitetu obavljanja poslova u domenu javnih finansija, jer se jačaju komppetencije svih koji učestvuju u lokalnoj samoupravi u obavljanju tog posla.

Predsednik Saveta DRI dr Duško Pejović, predstavljajući Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Opštine Vrnjačka Banja za 2019. godinu, ukazao je da je dato mišljenje sa rezervom. On je predstavio nalaze do kojih se došlo u postupku revizije i date preporuke. Ukupno je dato 28 pepreporuka, 14 I prioriteta, devet II prioriteta i pet preporuka III trećeg prioriteta. Pejović je naveo i da je Vrnjačka Banja podnela Odazivni izveštaj, za koji je DRI izrazila mišljenje da su preduzete mere ispravljanja nepravilnosti zadovoljavajuće.

Nakon predstavljanja Izveštaja, usledila je duža rasprava u kojo su učestvovali članovi Odbora, predsednik opštine Vrnjačka Banja i predsednik Saveta DRI.

U nastavku sednice, članovima Odbora predstavljeni su efeketi revizije svrsishodnosti poslovanja na temu: „Efikasnost i ekonomičnost primene pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenja ponuda“ i „Opravdanost primene staža osiguranja sa uvećanim trajanjem za pojedina radna mesta, odnosno poslove“, koje su obrazložili državni revizori Goran Čabarkapa i Natalija Paušić.

Na sednici je predsednik Saveta DRI dr Duško Pejović članovima Odbora predstavio i preporuke za izmene propisa za javna preduzeća.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Veroljub Arsić, Zoran Bojanić, Nikola Jolović, Duško Tarbuk, Olivera Pešić, Sonja Vlahović, dr Boban Birmančević, Bratimir Vasiljević, Ana Čarapić, Zoltan Pek, Vojislav Vujić, i dr Milorad Mijatović.

Sednica van sedišta Narodne skupštine održana je uz projekta „Jačanje parlamentarne demokratije i inkluzivnog političkog dijaloga“, koji sprovodi UNDP uz podršku Švajcarske.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Foto galerija


Video (1)

Utorak, 14. septembar 2021. | 42. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava 14.09.2021.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31