Utorak, 11. februar 2020.

38. sednica Odbora za kulturu i informisanje

Članovi Odbora za kulturu i informisanje su, na sednici održanoj 11. februara 2020. godine, obavili razgovor sa kandidatima za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, koje je predložio ovlašćeni predlagač nadležni odbor Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine i ovlašćeni predlagač udruženja izdavača elektronskih medija i udruženja novinara u Republici Srbiji.


Članovi Odbora su obavili razgovor sa Slobodanom Cvejićem i Slavišom Grujićem, koje je predložio nadležni odbor Skupštine AP Vojvodine i sa Biljanom Ratković Njegovan i Višnjom Aranđelović, koje je predložilo udruženje izdavača elektronskih medija i udruženja novinara u Republici Srbiji.

Nakon razgovora sa kandidatima, Odbor je Narodnoj skupštini uputio Listu kandidata za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, sa predlogom da se razmatra po hitnom postupku, kako bi se omogućio nesmetan rad ovog nezavisnog regulatornog tela.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Mirko Krlić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Borisav Kovačević, prof. dr Marko Atlagić, Srbislav Filipović, Nataša Mihailović Vacić, Dragana Kostić, Snežana Paunović, Aleksandar Jugović, prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković i Stanija Kompirović, kao i narodni poslanik Marijan Rističević.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Utorak, 11. februar 2020. | 38. sednica Odbora za kulturu i informisanje 11.02.2020.