Sreda, 15. septembar 2021.

38. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

Na sednici Odbora, održanoj 15. septembra, utvrđen je Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o usvajanju Kodeksa ponašanja narodnih poslanika.


Odbor je usvojio Predlog predsednika Odbora da se član 23. Kodeksa menja; Predlog predsednika da se u članu 23e stav 1. dostavljenog teksta iza reči ''ostavke'', dodaju reči: ''iz razloga navedenih u članu 23. stav 2.''; Predlog predsednika Odbora da se u članu 23ž dostavljenog teksta brišu reči: ''ako postane član političke stranke, odnosno političkog subjekta, ili ako se utvrdi da je povredio ovaj kodeks'' i Predlog predsednika da se u članu 5. dostavljenog teksta doda novi stav 6, koji glasi: ''Mišljenje Komisije o povredi Kodeksa se objavljuje na internet stranici Narodne skupštine.''

Odbor je usvojio Predlog za razmatranje Predloga odluke po hitnom postupku na sednici Narodne skupštine i za stupanje na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srbije“.

Predsednik Odbora istakao je da je Narodna skupština dobila molbu od Vlade Republike Srbije da izmene Kodeksa ponašanja narodnih poslanika budu izvršene što ranije, u skladu sa preporukama GREKO.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Aleksandar Martinović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: dr Darko Laketić, Željko Tomić, Luka Kebara, dr Nina Pavićević, Branimir Spasić, Đorđe Milićević, dr Dragana Barišić, Branimir Jovanović i Ivana Nikolić.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Sreda, 15. septembar 2021. | 38. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja 15.09.2021.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31