Utorak, 1. decembar 2015.

35. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

Na sednici Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, održanoj 1. decembra, članovi Odbora razmatrali su Predlog zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima u načelu, i Predlog strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine, u načelu i u pojedinostima.


Predlog zakona, kao i Predlog strategije, u ime Ministarstva rudarstva i energetike, obrazlagala je Mirjana Filipović, državni sekretar.

Tom prilikom, kada je reč o Predlogu zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, Filipović je, kao osnovne ciljeve koji su planirani donošenjem tog zakona, izdvojila stvaranje uslova za transparentno izdavanje odobrenja za vršenje geoloških istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina, zatim omogućavanje efikasnijeg vršenja delatnosti geoloških istraživanja svih mineralnih sirovina i resursa, kao i geološka istraživanja koja se izvode u cilju istraživanja geološke sredine za potrebe prostornog i urbanističkog planiranja, projektovanja, izgradnje objekata, sanacije i rekultivacije resursa, pritom istakavši da se donošenjem istog ispunjavaju uslovi za implementaciju propisa Evropske Unije.

Nakon obrazloženja državnog sekretara i rasprave koja je usledila, Odbor je, većinom glasova, odlučio da prihvati Predlog zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, u načelu.

U nastavku sednice, Filipović je govorila i o Predlogu strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine, naglasivši da bi, donošenjem i sprovođenjem navedene strategije, kroz niz pravnih i konkretnih investicionih rešenja i projekata, do 2020. godine, trebalo da se postigne željeni stepen proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije, kao i da se podigne stepen energetske efikasnosti i smanji emisija gasova staklene bašte.

Otvarajući raspravu u načelu o Predlogu strategije, predsednica Odbora prof. dr Aleksandra Tomić podsetila je sve prisutne da se o navedenoj strategiji, u formi javne debate, diskutovalo na Trećem sastanku Parlamentarnog foruma za energetsku politiku Srbije, održanom 2. septembra 2015. godine, tokom koga su učesnici istog formulisali preporuke koje su upućene nadležnim ministarstvima Vlade Republike Srbije.

Nakon rasprave, članovi Odbora odlučili su da prihvate, u načelu, Predlog strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine, nakon čega je usledila rasprava u pojedinostima.

Na Predlog strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine, od strane narodnih poslanika, podneto je ukupno šest amandmana, od kojih je Odbor prihvatio jedan na tačku 2.3 Predloga strategije.

Ispred Ministarstva rudarstva i energetike sednici su, sa saradnicima, prisustvovali državni sekretar Mirjana Filipović i pomoćnik ministra Siniša Tanacković

Sednici je predsedavala prof. dr Aleksandra Tomić, predsednica Odbora.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Utorak, 1. decembar 2015. | 35. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku 01.12.2015.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31