Četvrtak, 15. jun 2017.

32. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su na sednici održanoj 15. juna, razmotrili i potvrdili Predlog programa sastanka Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo sa Odborom za ustavna pitanja i Zakonodavnim odborom Narodne skupštine Republike Srpske.


Sastanak sa navedenim odborima Narodne skupštine Republike Srpske predviđeno je da se održi 20. juna u Domu Narodne skupštine, sa ciljem unapređenja saradnje i razmene iskustva u vezi sa zakonodavnom procedurom, ustavnim promenama, saradnjom sa pravosudnim organima, kao i primenom poslovnika parlamenata.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Aleksandra Majkić, Neđo Jovanović, Vesna Nikolić Vukajlović, Krsto Janjušević, Srbislav Filipović, Bojan Torbica, Vojislav Vujić, Balint Pastor i Jelena Žarić Kovačević.


Odbori vezani za ovu aktivnost

Video

Četvrtak, 15. jun 2017. | 32. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo 15.06.2017.