Utorak, 26. maj 2015.

31. sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova

Na sednici održanoj 26. maja, Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova razmatrao je trenutnu situaciju sve učestalijeg nasilja nad ženama i porodičnog nasilja sa smrtnim ishodom.


Meho Omerović, predsednik Odbora pozdravio je prisutne i istakao da je ova tema izuzetno bitna, iznevši podatak da je od početka 2015.godine, 26 žena smrtno stradalo u porodičnom i partnerskom nasilju.

U nastavku sednice narodni poslanici izneli su više sugestija i predloga koji imaju za cilj sprečavanje svakog vida nasilja u porodici. Istaknuto je da zdravstvena struka, kao što ih i sam Krivični zakonik obavezuje, mora da prijavi svaki vid nasilja sa kojim se susretne nadležnim institucijama, pre svega policiji, a oni dalje tužilaštvu na dalje postupanje. Izneto je da se agresija nasilnika može prepoznati još u detinjstvu i da je neophodno naći način da se ona kontroliše, kao i da se primene vaspitni uticaji. Prevenciju nasilja u porodici sa smrtnim ishodom, treba sprovoditi od ranog doba deteta, preko jaslica, vrtića i školske atmosfere u kojoj je itekako važno prepoznati budućeg čoveka, koji će teško kontrolisati sopstvenu agresiju. Kulturološki obrazac doprinosi tome da žene ne žele da pričaju da su žrtve nasilja kako bi zaštitile decu ili zbog sramote da njihovo okruženje to ne sazna. U raspravi je bilo reči i o pooštravanju kaznene politike prema nasilnicima, odnosno silovateljima, sa pojedinim predlozima za uvođenje tzv. hemijske kastracije za silovatelje kao kazne. Konstatovano je da zakonski okviri postoje, ali da se nedovoljno primenjuju.

Na sednici je istaknuto i da je Ministarstvo pravde izradilo platformu koja predstavlja polazni dokument u rešavanju problema porodičnog nasilja i povećanog izvršenja krivičnih dela protiv polne slobode. Dokument je kratkog sadržaja i poziva na jasnu akciju sa konkretnim predlozima. Neophodna je koordinacija državnih organa i drugih institucija, bolja saradnja službi, kao i bolji protok informacija, odnosno komunikacija na terenu, a moglo se čuti i da je neophodno u svakom Osnovnom javnom tužilaštvu formirati odeljenja specijalizovana za borbu protiv porodičnog nasilja, na čijem bi čelu bio zamenik javnog tužioca. Istaknuto je i da je neophodno edukovati prosvetne radnike, koji bi trebali da uče decu da je porodica ćelija društva i da su ljubav i poštovanje temelj jedne porodice.

Na kraju sednice, Odbor je jednoglasno usvojio zaključke koje će, u formi preporuka, uputiti Vladi i nadležnim ministarstvima.

Sednici su prisustvovali pored narodnih poslanika, predstavnici ministarstava, nevladinog sektora i predstavnici relevantnih institucija.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Meho Omerović


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Utorak, 26. maj 2015. | 31. sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova 26.05.2015.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
sreda, 10. avgust
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja