Utorak, 26. septembar 2006.

31. Sednica Odbora za rad, boračka i socijalna pitanja

Odbor za rad, boračka i socijalna pitanja Narodne skupštine održao je 26. septembra Trideset prvu sednicu , koja je održana u formi okruglog stola, a predsedavala je predsednica Odbora Ivana Kovačević.Odbor za rad, boračka i socijalna pitanja Narodne skupštine održao je 26. septembra Trideset prvu sednicu , koja je održana u formi okruglog stola, a predsedavala je predsednica Odbora Ivana Kovačević.

Razmotrena je Nacionalna strategija zapošljavanja i sprovođenje Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja 2006-2008, a u radu okruglog stola su učestvovali članovi skupštinskih odbora za prosvetu, lokalnu samoupravu, smanjenje siromaštva i poljoprivredu, kao i predstavnici Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike i Ministarstva privrede, Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza Srbije, Nacionalne službe za zapošljavanje, Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnost , Saveta stranih investitora Fonda za socijalne inovacije, Instituta za ekonomska i socijalna istraživanja, Tima za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva, kao i predstavnici Programa za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP),Misije OEBS-a u Srbiji, Beogradskog fonda za političku izuzetnost i drugi.

Na početku sednice, prisutnima se obratio predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Predrag Marković. On je istakao da je ključ kontrolne uloge Skupštine, koju ona treba da ima i kroz rad Odbora, da se svi dobro međusobno čuju, od državnih institucija, medija i svih koji treba da rade na rešavanju problema smanjenja nezaposlenosti u Srbiji. Dobro je što Srbija ima usvojenu Strategiju za smanjenje nezaposlenosti, ali da bi jedan akcioni plan zaživeo on mora da postane akcija tj. da se sprovodi, zaključio je predsednik Marković. Pitanje nezaposlenosti je pitanje rešenja koja nikada ne mogu biti brza i to je jedan od problema, ma koliko dobru strategiju imali i ma koliko stručnih ljudi na njoj radilo. “Pitanje nezaposlenosti ne može biti rešeno brzo. Zato se moramo suočiti sa onim šta nam valja činiti, svako u svom domenu, a preduslov za to je da saznamo šta se sve radi i sa kojim efektom”, zaključio je predsednik Marković. Poželevši srećan rad članovima Odbora, predsednik Marković je pozvao poslanike da daju svoj doprinos smanjenju siromaštva i nezaposlenosti davanjem dnevnice u ove svrhe.

U svom uvodnom izlaganju, pomoćnik ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike Radmila Bukumirić-Katić predstavila je Nacionalni akcioni plan zapošljavanja i analizirala dosadašnje rezultate u njegovoj primeni.

Učesnicima okruglog stola obratio se i ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike Slobodan Lalović koji je istakao da je opredeljenje Vlade da zauzme aktivan stav prema problemu zapošljavanja. Uspeli smo da se u periodu tranzicije ozbiljnije ne poveća nezaposlenost, rekao je Lalović i dodao da se očekuje završetak procesa restrukturiranja 2007. godine, čime bi prestao priliv nezaposlenih.

Na kraju rasprave, učesnici okruglog stola konstatovali su da je, u cilju dalje primene Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja, potrebno:

1. nastaviti sa implementacijom predviđenih mera i aktivnosti i obezbediti bolju međusobnu saradnju,

2. podsticati aktivan pristup zapošljavanju, uz usmeravanje sistema otpremnina za nova zapošljavanja,

3. hitno usvojiti politiku i strategiju reforme srednjeg stručnog obrazovanja, obrazovanja odraslih, uz uvođenje sistema sertifikacija i akreditacija neformalnih oblika obrazovanja,

4. odmah započeti rad na izradi nacionalnog sistema klasifikacije zanimanja,

5. aktivnije učešće Socijalno-ekonomskog saveta u sprovođenju Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja,

6. razmotriti moguđnost uvođenja fleksibilnijih oblika rada, uz korišćenje stručnih i uporednih analiza,

7. pokrenuti stalna naučna istraživanja radi praćenja indikatora uspešnosti i pravovremenog planiranja novih mera.

8. obezbediti bolju informisanost za sve zainteresovane partnere i građane.


Odbori vezani za ovu aktivnostPrethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5