Utorak, 21. april 2015.

30. sednica Odbora za evropske integracije

Odbor za evropske integracije je na sednici održanoj 17. i 21. aprila razmatrao Predlog Akcionog plana za Poglavlje 23, koje se odnosi na pravosuđe, borbu protiv korupcije i osnovna prava.


Sednici su prisustvovali i o predlogu Akcionog plana govorili predstavnici Ministarstva pravde i Pregovaračke grupe za poglavlje 23.
Šef Pregovaračke grupe za poglavlje 23 i pomoćnik ministra pravde Čedomir Backović je, u obraćanju članovima Odbora, naveo da je predloženi Akcioni plan rezultat intenzivnog rada izvršne vlasti, predstavnika sudstva, nezavisnih državnih organa i civilnog sektora. Backović je objasnio i da je predloženi dokument još uvek u fazi konsultacija, kao i da će finalni tekst dokumenta biti upućen Narodnoj skupštini.
Članovi Odbora su se, u diskusiji sa predstavnicima Ministarstva pravde, interesovali za rokove otvaranja pregovaračkih poglavlja i druga pitanja u vezi sa metodologijom izrade Akcionog plana.
U raspravi su, pored članova Odbora, učestvovali i predstavnici civilnog sektora, Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija, Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava i predstavnica Fonda za humanitarno pravo.
Članovi Odbora su, nakon diskusije, dali pozitivno mišljenje na Predlog Akcionog plana za Poglavlje 23.

U nastavku sednice, 21. aprila, članovi Odbora su jednoglasno utvrdili sastav delegacije Odbora koja će učestvovati na plenarnom sastanku COSAC koji se održava od 31. maja do 2. juna u Rigi, Letonija. U sastavu delegacije biće predsednik Odbora Aleksandar Senić, zamenik predsednika Odbora Laslo Varga i članica Odbora Biljana Pantić Pilja.

Sednici su predsedavali Aleksandar Senić, predsednik Odbora i Laslo Varga, zamenik predsednika Odbora.


Odbori vezani za ovu aktivnostPrethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1