Petak, 20. oktobar 2023.

29. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Na sednici održanoj 20. oktobra 2023. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrili su više predloga zakona u načelu, kao i više predloga drugih akata.


Odbor je, na predlog predsednice Odbora Jelene Žarić Kovačević, odlučio da se sa predloženog dnevnog reda sednice povuku tačke 13, 15. i 16, odnosno, razmatranje Predloga zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, u načelu, razmatranje Predloga zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, u načelu i razmatranje Predloga zakona o kontroli opasnosti od velikih udesa koji uključuju opasne supstance, u načelu.

Većinom glasova članova Odbora odlučeno je da se na sednici obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres, u skladu sa članom 76. Poslovnika Narodne skupštine.

Odbor je, u nastavku rada, usvojio sledeći dnevni red: 1. Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, u načelu; 2. Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnom DNK registru, u načelu; 3. Razmatranje Predloga zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2022. godinu, u načelu; 4. Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, koji je podnela Vlada (broj 011-1839/23 od 29. septembra 2023. godine), u načelu; 5. Razmatranje Predloga zakona o izmeni i dopuni Zakona o Ustavnom sudu, u načelu; 6. Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, u načelu; 7. Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, u načelu; 8. Razmatranje Predloga zakona o izmeni Zakona o porezima na imovinu, u načelu; 9. Razmatranje Predloga zakona o izmenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, u načelu; 10. Razmatranje Predloga zakona o izmenama Zakona o porezu na dohodak građana, u načelu; 11. Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu, u načelu; 12. Razmatranje Predloga zakona o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2024. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2024. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2024. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2024. godinu, u načelu; 13. Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, u načelu; 14. Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju, u načelu; 15. Razmatranje Predloga zakona o dopuni Zakona o potvrđivanju Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, u načelu; 16. Razmatranje Predloga zakona o dopuni Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, u načelu; 17. Razmatranje Predloga zakona o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, u načelu; 18. Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, u načelu; 19. Razmatranje Predloga zakona o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima, u načelu; 20. Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, u načelu; 21. Razmatranje Predloga zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva, u načelu; 22. Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, u načelu; 23. Razmatranje Predloga zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027, u načelu; 24. Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima, u načelu; 25. Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, u načelu; 26. Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru, u načelu; 27. Razmatranje Predloga zakona o zaduživanju Republike Srbije kod UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fudbalskog stadiona sa pratećim sadržajima na teritoriji gradske opštine Surčin u Beogradu, u načelu; 28. Razmatranje Predloga zakona o zaduživanju Republike Srbije kod Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fudbalskog stadiona sa pratećim sadržajima na teritoriji gradske opštine Surčin u Beogradu, u načelu; 29. Razmatranje Predloga zakona o zaduživanju Republike Srbije kod NLB KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD za potrebe finansiranja Projekta izgradnje obilaznice oko Kragujevca, u načelu; 30.Razmatranje Predloga zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd po osnovu zaduženja Akcionarskog društva za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“ Beograd, u načelu; 31. Razmatranje Predloga zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektroprivreda Srbije“, Beograd (EPS) (Program za ubrzanje razvoja obnovljivih izvora energije u Srbiji (APRES), Faza I), u načelu; 32. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Mađarske o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka; 33. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Međunarodnog sporazuma između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije Program Digitalna Evropa za period 2021-2027; 34. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju; 35. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tadžikistan o međusobnom ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih/zvaničnih pasoša; 36. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Togo o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša; 37. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Antigve i Barbude o uzajamnom ukidanju viza; 38. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu br. CRS1033 01 C između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca; 39. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije „Carina“ o saradnji u oblasti carina; 40. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Posebnog sporazuma o Prvoj kreditnoj liniji broj CRS1025 01 D za finansiranje Programske operacije za razvojnu politiku zelenog rasta u Srbiji između Republike Srbije i Francuske agencije za razvoj; 41. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma broj CRS1025 o kreditnim linijama za finansiranje Programske operacije za razvojnu politiku zelenog rasta u Srbiji između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca; 42. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Palestine o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša; 43. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2147 (2023) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije - Projektni zajam za izgradnju BIO4 Kampusa; 44. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu u iznosu od 700.000.000 evra koji se odnosi na neobezbeđeni zajam u cilju finansiranja određenih građevinskih usluga od strane Bechtel Enka UK Limited, koji posluje u Srbiji preko Bechtel Enka UK Limited Ogranak Beograd za potrebe privrednog društva „Koridori Srbije“ d.o.o. Beograd u vezi sa izgradnjom infrastrukturnog koridora autoputa E-761 deonice Pojate-Preljina (Moravski koridor) između Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija, kao Zajmoprimca i J.P. Morgan SE, kao Agenta i JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch, kao Prvobitnog mandatnog vodećeg aranžera i Banco Santander, S.A. New York Branch, Credit Agricole Corporate and Investment Bank i ING Bank, a branch of ING-DiBa AG kao Mandatnih vodećih aranžera i Određenih drugih finansijskih institucija, kao Prvobitnih zajmodavaca, uz osiguranje od strane Multilateralne agencije za garantovanje investicija; 45. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Švajcarskog Saveznog veća o izmeni Ugovora između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Švajcarskog Saveznog veća o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu; 46. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Regionalni depoi Srbija Voz) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj; 47. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - Faza I i II) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, Operativni broj 50848 i 53169; 48. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Amandmana na Međunarodni sporazum o šećeru; 49. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Finansijskog protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti finansiranja uvođenja opšte automatizacije upravljanja elektrodistributivnom mrežom u Republici Srbiji; 50. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Rehabilitacija i bezbednost puteva B između Republike Srbije i Evropske investicione banke; 51. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat izgradnje obilaznice oko Novog Sada sa mostom preko Dunava), između kineske Export-Import banke, kao „Zajmodavac“ i Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije postupajući preko Ministarstva finansija, kao „Zajmoprimac“; 52. Razmatranje Predloga odluke o utvrđivanju mera zaštite, granica zaštićene okoline i mera zaštite zaštićene okoline arheološkog nalazišta Caričin grad, nepokretnog kulturnog dobra od izuzetnog značaja; 53. Razmatranje Predloga odluke o utvrđivanju mera zaštite, granica zaštićene okoline i mera zaštite zaštićene okoline spomenika kulture Crkva sv. Ahilija u Arilju, nepokretnog kulturnog dobra od izuzetnog značaja i 54. Razmatranje Predloga odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2023. godinu.

Nakon rasprave, članovi Odbora ocenili su da su svi razmotreni predlozi zakona, u načelu, i razmotreni drugi akti u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednici su prisustvovali predstavnici predlagača, predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva finansija, Ministarstva kulture, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva pravde, Ministarstva zdravlja i Republičkog geodetskog zavoda.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Jelena Žarić Kovačević, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora: Zoran Tomić, Ljubomir Marić, dr Uglješa Mrdić, Jelena Milivojević, Dubravka Kralj, Sanja Jefić Branković, Ljubinko Đurković, Nebojša Cakić, Olja Petrović, Srđan Simić, dr Žika Bujuklić i Dragan Nikolić.

Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Petak, 20. oktobar 2023. | 29. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo 20.10.2023.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3