Utorak, 8. septembar 2015.

29. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je na sednici od 8. septembra razmotrio Informaciju o IPARD programu, Informaciju o radu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine za period april-jun 2014. godine i Informaciju o isplati podsticaja u poljoprivredi u 2015. godini.


Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine ukratko su predstavili Informaciju o IPARD programu istakavši da je Ministarstvo u prethodnom periodu bilo fokusirano na promociju ovog programa, posebno na saradnju sa lokalnim samoupravama, kako bi krajnji korisnici, odnosno poljoprivrednici sa istim bili upoznati, i za šta su dobijene pozitivne ocene Evropske komisije. Trenutno se radi na obukama stručnih službi koje će u budućnosti biti na usluzi krajnjim korisnicima, i eksterna revizija koja treba da dovede do finalizacije akreditacionog paketa. Radi se i na uređenju pravnog okvira radi potpisivanja finansijskog paketa, te se s tim u vezi pripremaju izmene Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, kao i izmene Zakona o podsticajima. Ono što je problem jeste manjak kadrova u institucijama koje treba da sprovedu program, te se ubrzano radi na zapošljavanju nedostajućih kadrova i njihovoj obuci kako bi bili pripremljeni za realizaciju programa što se očekuje u drugoj polovini naredne godine.

Nakon rasprave Odbor je jednoglasno prihvatio Informaciju o IPARD programu i dao predlog da se mere za akreditaciju i realizaciju programa ubrzaju, kao i zapošljavanje i obuka kadrova.

Informaciju o radu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine za period april-jun 2014. godine predstavila je ministarka poljoprivrede i zaštite životne Snežana Bogosavljević-Bošković, koja je ovom prilikom najavila niz zakonskih rešenja koja će se naći i skupštinskoj proceduri u narednom periodu. Ona je istakla da su u izveštajnom periodu najvažnije aktivnosti bile finalizacija strateških dokumenata, posebno strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja, finalizacija IPARD programa, izrada nacionalnog programa za poljoprivredu i ruralni razvoj, kao i izrada 26 različitih pravilnika u oblasti poljoprivrede. Radilo se i na bilateralnim projektima, kao i na pripremi skrininga u Briselu za poglavlja 11, 12 i 13, i za Poglavlje 27, koje se odnosi na zaštitu životne sredine. Takođe, to je bio i period poplava koje su zahvatile našu zemlju i u kojima je važnu ulogu imala Direkcija za vode koja je sprovodila mere zaštite od poplava, ali i sanaciju. Takođe, Uprava za veterinu izvršila je sanaciju terena nakon poplava, kako bi se sprečile zaraze i bolesti među životinjama i građanstvom. Uprava za zaštitu bilja obišla je sva zemljišta koja su bila poplavljena i dala savete za obnavljanje proizvodnje, a Direkcija za nacionalnu referentnu laboratoriju je dala objekte za skladištenje i distribuciju materijala.

U raspravi o ovoj tački dnevnog reda članove Odbora je zanimalo šta je urađeno u izveštajnom periodu na prevenciji plavog jezika, kao i razjašnjenje određenih nejasnoća oko mera sprovedenih nakon poplava.

Odbor je nakon rasprave usvojio većinom glasova Informaciju o radu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine za period april-jun 2014. godine i uputio ga Narodnoj skupštini na odlučivanje.

Informaciju o isplati podsticaja u poljoprivredi u 2015. godini predstavili su pomoćnici ministarke poljoprivrede i zaštite životne sredine, kao i direktor Uprave za agrarna plaćanja. Predstavljena je procedura isplate podsticaja i struktura isplate. Finansijskim planom za Ministarstvo je u 2015. godini izdvojeno 41,2 milijarde dinara, od čega 35,8 milijardi za poljoprivredu, od čega 27,2 milijarde za subvencije. 85 odsto tih sredstava ide preko Uprave za agrarna plaćanja koja je do sada isplatila 65 odsto prijavljenih subvencija. Realizovano je 71 odsto direktnih plaćanja, što se najviše odnosi na regresiranje đubriva i goriva, a na istom procentu je i realizacija plaćanja za stočarsku proizvodnju. Takođe, povećane su i kontrole na licu mesta zbog sprečavanja nenamenskog trošenja budžetskih sredstava. Ove godine broj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava je 350.000 i Uprava se suočava sa manjkom zaposlenih koji rade na realizaciji subvencija za ova gazdinstva i za realizaciju IPARD programa, koji takođe ide preko Uprave.

Narodne poslanike zanimalo je u raspravi kakva je struktura subvencionisanja poljoprivredne proizvodnje u nerazvijenim ruralnim oblastima, problem navodnjavanja, struktura mera, odnosno koliko je korisnika po kojoj meri, i kakav je trend u odnosu na prethodne godine, ali i na regionalnom nivou, subvencije u stočarskoj proizvodnji, realizacija programa za mala gazdinstva, realizacija subvencija za ratarsku i ovčarsku proizvodnju, dinamika isplate subvencija, kao i pravo na subvenciju kod registrovanih poljoprivrednih gazdinstava.

Nakon rasprave Odbor je doneo Zaključak kojim se preporučuje Vladi da se u okviru postojećih sredstava izvrši preraspodela za subvencije i podsticajne mere i isplate subvencije za biljnu proizvodnju i ostale dospele stavke, kao i da se, radi potpune isplate subvencija obezbede dodatna sredstva Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine i Upravi za agrarna plaćanja.

Predsednik Odbora obavestio je članove da će se naredna sednica Odbora održati van sedišta, i to 18. i 19. septembra 2015.godine, u Bačkoj Topoli.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Marijan Rističević.


Odbori vezani za ovu aktivnost

Video (1)

Utorak, 8. septembar 2015. | 29. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu 08.09.2015.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
petak, 18. septembar
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja