Utorak, 9. novembar 2021.

28. sednica Odbora za evropske integracije

Članovi Odbora za evropske integracije su održali 9. novembra 2021. godine sednicu, na kojoj su razmotrili Izveštaj o pregovorima o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji tokom predsedavanja Republike Portugalije (januar-jun 2021. godine), koji je podnela Vlada.


Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović, obrazlažući Izveštaj izrazila je zadovoljstvo što je EU na pravi način notirala sve ono što smo postigli u prethodnoj godini, koja je bila izazovna za Srbiju, ali i za celu Evropu. Srbija je jedina zemlja kandidat koja je u potpunosti prihvatila novu metodologiju, u vidu klastera, što je prepoznato i u izveštaju EK, navela je Joksimović.

Nakon rasprave, članovi Odbora su jednoglasno odlučili da predlože Narodnoj skupštini da prihvati Izveštaj o pregovorima o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji tokom predsedavanja Republike Portugalije.

U nastavku sednice, šef Delegacije Evropske unije u Srbiji ambasador Emanuele Žiofre predstavio je članovima Odbora Izveštaj Evropske komisije o Republici Srbiji za 2021. godinu. Naveo je da se u Izveštaju prepoznaje posvećenost Srbije postizanju rezultata u reformskim procesima, kao i da se ukazuje na oblasti u kojima je potreban dodatan rad na reformama.

Ambasador Žiofre se posebno osvrnuo na deo Izveštaja koji je posvećen radu Narodne skupštine, ističući njen konstruktivan angažman u međustranačkom dijalogu. Pohvalio je činjenicu da je smanjen broj donetih zakona po hitnom postupku, kao i da se precizno planira rad redovnim održavanjem sastanaka Kolegijuma Narodne skupštine. Žiofre je istakao i da je u Izveštaju navedeno da se izveštaji o radu nezavisnih regulatornih tela razmatraju na sednicama Narodne skupštine, kao i da su redovno održavani instituti poslaničkih pitanja poslednjeg četvrtka u mesecu.

Šef Delegacije EU u Srbiji je naveo i da je potrebna sistematična primena Etičkog kodeksa, kao i sistematičnija primena preporuka nezavisnih regulatornih tela, i stalna saradnja sa organizacijama civilnog društva, naročito sa Nacionalnim konventom o EU.

Žiofre je na sednici detaljno govorio o ocenama napretka prema klasterima.

Zaključujući izlaganje, naveo je da su, uprkos izazovima koji su pred nama, u prethodnoj godini postignuti pozitivni koraci, i izneo uverenje da je EU jednako posvećena Srbiji i Zapadnom Blakanu, kao i politici proširenja, kao što je do sada bila. EU ostaje najveći partner Srbije, naglasio je on.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Elvira Kovač, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Vuk Mirčetić, Ljiljana Malušić, Dubravka Filipovski, Ana Miljanić, Viktor Jevtović, Stanislava Janošević, Vesna Ranković, Dijana Radović, Predrag Rajić, Nemanja Joksimović, Vesna Marković, Ana Pešić i Dušica Stojković.

Nakon završetka sednice Odbora, grupa od 15 narodnih poslanika je utvrdila i Narodnoj skupštini podnela Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja Evropske komisije o Republici Srbiji za 2021. godinu, na razmatranje i usvajanje.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Utorak, 9. novembar 2021. | 28. sednica Odbora za evropske integracije 09.11.2021.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4