Ponedeljak, 24. jul 2023.

26. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo


Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 23. jula 2023. godine, članovi Odbora razmotrili su 24 predloga zakona, u pojedinostima.


Na Predlog zakona o dopunama Zakona o ozakonjenju objekata podneto je 27 amandmana, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenio je da je 24 amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o potvrđivanju Sektorskog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije o mehanizmima primene finansijske pomoći Unije Republici Srbiji u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć u oblasti podrške programa ruralnog razvoja (IPARD III), podnet je jedan amandman, a Odbor je odbacio ovaj amandman kao nepotpun.

Na Predlog zakona o Privremenom registru majki i drugih lica kojima se uplaćuje novčana pomoć, podneto je 37 amandmana, Odbor je ocenio da je 36 amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom podneto je 20 amandmana, a Odbor je ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavnim i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju, u pojedinostima podneto je devet amandmana. Odbor je odbacio jedan amandman i ocenio da je ostalih osam amandmana u skladu sa Ustavnim i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog o izmenama i dopunama Zakona o energetici, podneto je 13 amandmana, a Odbor je ocenio da je 12 amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, podneto je 253 amandmana, od kojih je Odbor odbacio tri amandmana kao nepotpuna, a za ostalih 250 Odbor je ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o železnici, narodni poslanici podneli su 14 amandmana, a Odbor je ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Na Predlog zakona o interoperabilnosti železničkog sistema podneto je 14 amandmana, a Odbor je ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca, podneto je 19 amandmana, a Odbor je ocenio da su svih 19 amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o strancima, podneto je 29 amandmana, od koji je Odbor odbacio dva amandmana kao nepotpuna, a za ostalih 27 Odbor je ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Na Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju, narodni poslanici podneli su tri amandmana, od kojih je Odbor ocenio da su dva u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmeni Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, podneto je 14 amandmana, a Odbor je ocenio da je 13 amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Prvi zajam za razvojnu politiku zelenog rasta u Republici Srbiji) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, podneta su dva amandmana, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenio je da su oba amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenja upravljanja javnim finansijama za zelenu tranziciju) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, narodni poslanici podneli su dva amandmana, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je ocenio da su oba amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Projekat Nauka) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, narodni poslanici podneli su dva amandmana, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenio je da su oba amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod Banca Intesa AD Beograd za potrebe finansiranja Projekta izgradnja saobraćajnice Ruma – Šabac - Loznica, podneta su dva amandmana, a Odbor je ocenio da su podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu u iznosu od 300.000.000 evra između Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija, Merill Lynch International, kao Aranžera i finansijskih institucija navedenih u Prilogu 1, kao Prvobitnih zajmodavaca i Global Loan Agency Servicies Limited, kao Agenta, podneta su tri amandmana, a Odbor je ocenio da su podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2114 (2022) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije - Projektni zajam - Zatvorski objekti u Kruševcu i Sremskoj Mitrovici podneta su dva amandmana, a Odbor je ocenio da su podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banke Srbija AD Novi Sad i Banca Intesa a.d. Beograd po osnovu zaduženja Elektrodistribucije Srbije d.o.o. Beograd, narodni poslanici podneli su dva amandmana, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenio je da su oba amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat razvoja tržišta kapitala) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, narodni poslanici podneli su dva amandmana, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenio je da su oba amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1981 ADD 1 (2022) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije - Zajam za finansiranje javnog zdravstvenog sektora (PFF), narodni poslanici podneli su dva amandmana, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je ocenio da su oba amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama koji se odnosi na MIGA Ugovor o kreditu u iznosu do 400.000.000 evra, od 10. decembra 2021. godine između Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija kao Zajmoprimca i J.P. MORGAN AG kao Agentom i JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON BRANCH kao Prvobitnim mandatnim vodećim aranžerom i Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Raiffeisen Bank International AG i Santander Bank N.A. kao Mandatnim vodećim aranžerima i CaixaBank, S.A. i UBS Switzerland AG kao Vodećim aranžerima i Banco Santander, S.A., CaixaBank, S.A., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch, Raiffeisen Bank International AG i UBS Switzerland AG kao Prvobitnim zajmodavcima, koji se odnosi na neobezbeđeni zajam u cilju finansiranja određenih građevinskih usluga od strane Bechtel Enka UK Limited, koji posluje u Srbiji preko Bechtel Enka UK Limited Ogranak Beograd za potrebe privrednog društva „Koridori Srbije" d.o.o. Beograd u vezi sa izgradnjom infrastrukturnog koridora autoputa E-761 deonice Pojate - Preljina (Moravski koridor), narodni poslanici podneli su dva amandmana, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je ocenio da su oba amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod OTP banke Srbija ad Novi Sad za potrebe finansiranja Projekta izgradnje brze saobraćajnice, deonica Požarevac - Golubac (Dunavska magistrala), narodni poslanici podneli su dva amandmana, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je ocenio da su oba amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Jelena Žarić Kovačević, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Jelena Milivojević, dr Žika Bujkulić, Dubravka Kralj, Milica Nikolić, dr Uglješa Mrdić, Zoran Tomić, prof. dr Marko Atlagić, Olja Petrović i Branimir Jovanović.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Ponedeljak, 24. jul 2023. | 26. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo 24.07.2023.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3