Četvrtak, 14. mart 2019.

26. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

Na sednici Odbora, održanoj 14. marta, razmatrane su informacije o radu Ministarstva unutrašnjih poslova za periode od jula do septembra i od oktobra do decembra 2018. godine, kao i izveštaj Ministarstva unutrašnjih poslova o stanju bezbednosti u Republici Srbiji za period od jula do decembra 2018. godine.


Informacije o radu i izveštaj o stanju bezbednosti u Republici Srbiji, za navedene periode, članovima Obora obrazložio je ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović.

Ministar je istakao da je ukupan kriminal smanjen za 8,2 odsto, a pozitivni rezultati beleže se i na otkrivanju krivičnih dela u vezi sa drogom. Ostvarena je i uspešna međunarodna saradnja, pa su tako, u saradnji sa policijom Republike Austrije, otkrivene dve laboratorije u okolini Beča i tom prilikom uhapšeno je pet državljana Republike Srbije. U septembru je realizovana prva zaplena „Božije droge“, koja je transportovana iz Kolumbije.

Govoreći o organizovanoj trgovini i krijumčarenju ljudima, podneto je 14 krivičnih prijava, protiv 22 lica zbog 16 krivičnih dela trgovine ljudima i 51 krivična prijava protiv 43 lica zbog 54 krivična dela krijumčarenja ljudi.

U izveštajnom periodu od oktobra do decembra 2018. godine zabeležen je 17 odsto manji broj krivičnih dela nasilje u porodici, čemu je, prema mišljenju ministra, doprinelo usvajanje i primena novog zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Predsednica Odbora Marija Obradović, komentarišući navedene podatke, osvrnula se na način izveštavanja medija o pojedinim slučajevima nasilja u porodici i naglasila da senzacionalistički pristup izveštavanju može uneti neosnovan strah kod građana da je nasilje u porastu, a istina je da je prijavljeno čak 1000 slučajeva nasilja u porodici manje nego u istom periodu 2017. godine.

Predstavljajući izveštaje o radu svog ministarstva Stefanović je izdvojio i podatak da je broj dela protiv imovine smanjen za 8,8 odsto, pogotovo dela teške krađe i razbojništva. Tokom 2018. godine očuvan je javni red i mir i pored velikog broja manifestacija i javnih okupljanja građana.

Na teritoriji AP Kosovo i Metohija tokom izveštajnih perioda nije bilo terorističkih napada i provokacija, dok se stanje bezbednosti ocenjuje kao relativno stabilno.

Govoreći o bezbednosti u saobraćaju ministar je istakao da je broj saobraćajnih nezgoda manji za 4,8 odsto u odnosu na poslednji kvartal 2017. godine.

Odbor je, jednoglasno prihvatio informacije o radu Ministarstva unutrašnjih poslova za periode od jula do septembra i od oktobra do decembra 2018. godine, kao i izveštaj Ministarstva unutrašnjih poslova o stanju bezbednosti u Republici Srbiji za period od jula do decembra 2018. godine.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Marija Obradović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Stefana Miladinović, Božidar Delić, Milovan Drecun, Aleksandar Marković, Sandra Božić, Borisav Kovačević, prof. dr Zoran Dragišić, Dubravka Filipovski, mr Igor Bečić i Jasmina Obradović


Odbori vezani za ovu aktivnost

Video (1)

Četvrtak, 14. mart 2019. | 26. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove 14.03.2019.