Četvrtak, 20. april 2017.

25. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Na sednici održanoj 20. aprila, članovi Odbora su razmatrali Predlog zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji, Predlog zakona o transfuzijskoj medicini i Predlog za donošenje autentičnog tumačenja odredbe člana 82. stav 1. tačka 2) Zakona o državnom premeru i katastru.


Članovi Odbora ocenili su da su Predlog zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji i Predlog zakona o transfuzijskoj medicini u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

U nastavku sednice Odbor je jednoglasno ocenio da je Predlog za donošenje autentičnog tumačenja odredbe člana 82. stav 1. tačka 2) Zakona o državnom premeru i katastru ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-US i 96/15), koji je podnela narodna poslanica Katarina Rakić, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Srbislav Filipović, Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Neđo Jovanović, Miroljub Stanković, Bojan Torbica, Jelena Kovačević Žarić, Petar Petrović i Elvira Kovač.


Odbori vezani za ovu aktivnost

Video

Četvrtak, 20. april 2017. | 25. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo 20.04.2017.