Petak, 30. januar 2015.

24. sednica Odbora za evropske integracije

Odbor za evropske integracije je, na sednici održanoj 30. januara, razmotrio i usvojio Predlog zakona o osiguranju depozita, Predlog zakona o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, koje je podnela Vlada, u načelu.


Odbor je razmotrio i usvojio Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije, koji je podnela Narodna banka Srbije i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bankama, koji je podnela Vlada, u načelu.

Na sednici je odlučeno da članica Odbora Dušica Stojković bude predstavnik Odbora za evropske integracije na parlamentarnoj konferenciji „Parlamenti i budžetski i finansijski nadzor na Zapadnom Balkanu“, koja će biti održana u Tirani, 20. i 21. februara 2015. godine.

Odbor za evropske integracije odredio je članice Odbora Vesnu Marković i Gordanu Čomić za učešće na Interparlamentarnoj konferenciji „Političko učešće žena na Zapadnom Balkanu i u Turskoj“ i Interparlamenarni sastanak „Osnaživanje žena i devojčica kroz obrazovanje“, koji će biti održani 4. i 5. marta u Evropskom parlamentu u Briselu.

Sednici su prisustvovali predstavnici Ministarstva finansija i Narodne banke Srbije.

Sednici je predsedavao zamenik predsednika Odbora Laslo Varga.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Petak, 30. januar 2015. | 24. sednica Odbora za evropske integracije 30.01.2015.